مجله خبری فانیگما

قیمت روز ( گوشی موبایل )
آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ ، ۱۶:۵۱:۵۱

Samsung – سامسونگ

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Samsung Galaxy C5 – 32 ۹۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy C5 - 32
Samsung Galaxy C5 – 64 ۱,۰۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy C5 - 64
Samsung Galaxy C5 Pro ۱,۰۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy C5 Pro
Samsung Galaxy C7 – 32 ۱,۰۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy C7 - 32
Samsung Galaxy C7 – 64 ۱,۲۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy C7 - 64
Samsung Galaxy C7 Pro ۱,۳۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy C7 Pro
Samsung Galaxy C9 Pro ۱,۴۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy C9 Pro
Samsung Galaxy On5 Pro به زودی نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy On5 Pro
Samsung Galaxy On5 – 8 ۵۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy On5 - 8
Samsung Galaxy On7 Pro به زودی نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy On7 Pro
Samsung Galaxy On7 – 8 ۶۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy On7 - 8
Samsung Galaxy On7 – 16 ۶۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy On7 - 16
Samsung Galaxy On7 2016 ۸۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy On7 2016
Samsung Galaxy On8 به زودی نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy On8
Samsung Metro B313E Dual SIM ۹۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Metro B313E Dual SIM
Samsung Gear S – R750 ۱,۱۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Gear S - R750
Samsung Smartwatch Gear Fit ۶۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Smartwatch Gear Fit
Samsung Galaxy Nexus ۸۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Nexus
Samsung Galaxy J1 Ace ۳۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J1 Ace
Samsung Galaxy J1 – 2016 / J105 ۳۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J1 - 2016 / J105
Samsung Galaxy J1 – 2016 / J120 ۴۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J1 - 2016 / J120
Samsung Galaxy J1 mini prime ۳۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J1 mini prime
Samsung Galaxy J2 / 3G ۴۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J2 / 3G
Samsung Galaxy J2 / 4G ۴۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J2 / 4G
Samsung Galaxy J2 2016 ۵۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J2 2016
Samsung Galaxy J2 Prime ۴۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J2 Prime
Samsung Galaxy J3 ۵۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J3
Samsung Galaxy J3 Pro ۴۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J3 Pro
Samsung Galaxy J3 2017 ۶۸۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J3 2017
Samsung Galaxy J5 / 3G ۶۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J5 / 3G
Samsung Galaxy J5 / 4G ۶۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J5 / 4G
Samsung Galaxy J5 2016 ۶۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J5 2016
Samsung Galaxy J5 2017 ۸۴۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J5 2017
Samsung Galaxy J5 Prime ۶۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J5 Prime
Samsung Galaxy J7 / 3G ۷۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J7 / 3G
Samsung Galaxy J7 / 4G ۸۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J7 / 4G
Samsung Galaxy J7 2016 ۷۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J7 2016
Samsung Galaxy J7 2017 ۱,۰۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J7 2017
Samsung Galaxy J7 Prime ۸۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J7 Prime
Samsung Galaxy J7 Core ۷۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J7 Core
Samsung Galaxy J7 Pro ۱,۰۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J7 Pro
Samsung Galaxy J7 Max ۱,۱۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J7 Max
Samsung Galaxy E5 – E500H/DS ۶۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy E5 - E500H/DS
Samsung Galaxy E7 – E700H/DS ۸۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy E7 - E700H/DS
Samsung Galaxy A3 2017 ۹۶۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy  A3 2017
Samsung Galaxy A3 – A310H/DS / 2016 ۷۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy A3 - A310H/DS / 2016
Samsung Galaxy A5 2017 ۱,۱۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy A5 2017
Samsung Galaxy A5 – A510H/DS / 2016 ۱,۰۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy A5 - A510H/DS / 2016
Samsung Galaxy A7 2017 ۱,۴۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت  Samsung Galaxy A7 2017
Samsung Galaxy A7 SM-A710H – 4G / 2016 ۱,۱۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy A7 SM-A710H - 4G / 2016
Samsung Galaxy A8 – A800F ۱,۲۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy A8 - A800F
Samsung Galaxy A8 – A800F Dual SIM ۱,۰۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy A8 - A800F Dual SIM
Samsung Galaxy A8 2016 ۱,۲۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy A8 2016
Samsung Galaxy A9 – 2016 ۱,۲۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy A9 - 2016
Samsung Galaxy A9 Pro 2016 ۱,۲۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy A9 Pro 2016
Samsung Galaxy S7 – G930F 32 ۱,۷۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy S7 - G930F 32
Samsung Galaxy S7 – G930FD 32 Dual SIM ۱,۸۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy S7 - G930FD 32 Dual SIM
Samsung Galaxy S7 Edge – G935F 32 ۱,۸۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy S7 Edge - G935F 32
Samsung Galaxy S7 Edge – G935FD 32 Dual SIM ۱,۹۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy S7 Edge - G935FD 32 Dual SIM
Samsung Galaxy S7 Edge – G935FD 128 Dual SIM ۲,۲۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy S7 Edge - G935FD 128 Dual SIM
Samsung Galaxy S8 ۲,۴۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8 Plus ۲,۶۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy S8 Plus
Samsung Galaxy S8 Active به زودی نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy S8 Active
Samsung Galaxy Grand Prime Plus ۴۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Grand Prime Plus
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G531H Duos ۴۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Grand Prime SM-G531H Duos
Samsung Galaxy Grand Neo – 9060 ۴۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Grand Neo - 9060

Apple – اپل

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Apple iPhone SE – 16 ۱,۴۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Apple iPhone SE - 16
Apple iPhone SE – 32 ۱,۶۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Apple iPhone SE - 32
Apple iPhone SE – 64 ۱,۸۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Apple iPhone SE - 64
Apple iPhone SE – 128 ۲,۰۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Apple iPhone SE - 128
Apple iPhone 7 . 32 ۲,۷۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Apple iPhone 7 . 32
Apple iPhone 7 . 128 ۳,۰۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Apple iPhone 7 . 128
Apple iPhone 7 . 256 ۳,۴۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Apple iPhone 7 . 256
Apple iPhone 7 Plus . 32 ۲,۹۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Apple iPhone 7 Plus . 32
Apple iPhone 7 Plus . 128 ۳,۳۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Apple iPhone 7 Plus . 128
Apple iPhone 7 Plus . 256 ۳,۶۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Apple iPhone 7 Plus . 256

Huawei – هواوی

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Huawei Honor Note 8 به زودی نمودار تغییر قیمت Huawei Honor Note 8
Huawei nova ۹۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei nova
Huawei nova plus ۹۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei nova plus
Huawei nova 2 plus ۱,۲۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei nova 2 plus
Huawei G9 Plus ۱,۲۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei G9 Plus
Huawei Honor V8 ۱,۴۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Honor V8
Huawei Honor V9 – 64 ۴,۴۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Honor V9 - 64
Huawei Honor V9 – 128 ۵,۲۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Honor V9 - 128
Huawei Enjoy 5 به زودی نمودار تغییر قیمت Huawei Enjoy 5
Huawei Honor 5A ۵۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 5A
Huawei Enjoy 5S ۴۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Enjoy 5S
Huawei Enjoy 7 Plus ۷۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Enjoy 7 Plus
Huawei Honor 5c ۵۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 5c
Huawei Y6 – 3G ۴۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Y6 - 3G
Huawei Y6 – 4G ۴۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Y6 - 4G
Huawei Y6 Pro ۴۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Y6 Pro
Huawei Y6 II ۵۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Y6 II
Huawei Y7 Prime ۷۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Y7 Prime
Huawei Nexus 6P ۱,۸۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Nexus 6P
Huawei Y3 II ۳۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Y3 II
HUAWEI Y5 – Y560 ۲۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HUAWEI Y5 - Y560
Huawei Y5 II ۳۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Y5 II
Huawei Y5 2017 ۴۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Y5 2017
Huawei Y625 ۳۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Y625
Huawei Mate S – Dual SIM / 64GB ۱,۲۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Mate S - Dual SIM / 64GB
Huawei Mate 8 – 32 ۱,۴۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Mate 8 - 32
Huawei Mate 8 – 64 ۱,۵۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Mate 8 - 64
Huawei Mate 9 ۱,۶۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Mate 9
Huawei Mate 9 Pro ۳,۰۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Mate 9 Pro
Huawei Mate 9 Porsche Design ۴,۵۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Mate 9 Porsche Design
Huawei P8 – 16 GB ۸۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei P8 - 16 GB
Huawei P8 – 64 GB ۱,۰۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei P8 - 64 GB
Huawei P8 Max ۱,۳۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei P8 Max
Huawei P8 Lite ۵۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei P8 Lite
Huawei P8 Lite 2017 ۶۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei P8 Lite 2017
Huawei P9 ۱,۲۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei P9
Huawei P9 Lite ۷۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei P9 Lite
Huawei P9 Plus ۱,۷۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei P9 Plus
Huawei P10 ۱,۷۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei P10
Huawei P10 Lite ۹۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei P10 Lite
Huawei P10 Plus ۲,۲۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei P10 Plus
Huawei P10 Plus – 128 ۲,۸۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei P10 Plus - 128
Huawei G7 Plus به زودی نمودار تغییر قیمت Huawei G7 Plus
Huawei G8 Dual SIM ۸۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei G8 Dual SIM
Huawei Honor 6x 2016 ۷۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 6x 2016
Huawei Honor 7 ۱,۰۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 7
Huawei Honor 7i ۸۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 7i
Huawei Honor 8 – 16 ۱,۱۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 8 - 16
Huawei Honor 8 – 32 ۱,۲۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 8 - 32
Huawei Honor 8 Pro به زودی نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 8 Pro
Huawei Honor 9 به زودی نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 9
Huawei Honor 4C ۵۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 4C
Huawei Honor 5X – 16 ۶۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 5X - 16
Huawei Honor 5X – 32 ۶۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 5X - 32
Huawei Honor Magic به زودی نمودار تغییر قیمت Huawei Honor Magic
Huawei Honor 4a به زودی نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 4a
Huawei Ascend GX1 به زودی نمودار تغییر قیمت Huawei Ascend GX1

Nokia – نوکیا

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Nokia 105 – 2015 ۹۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Nokia 105 - 2015
Nokia 150 ۱۳۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Nokia 150
Nokia 216 ۱۳۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Nokia 216
Nokia 222 ۱۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Nokia 222
Nokia 230 نمودار تغییر قیمت Nokia 230
Nokia 230 Dual SIM ۱۹۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Nokia 230 Dual SIM
Nokia 3310 – 2017 ۲۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Nokia 3310 - 2017
Nokia 3 ۵۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Nokia 3
Nokia 5 نمودار تغییر قیمت Nokia 5
Nokia 6 ۱,۲۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Nokia 6

HTC – اچ تی سی

مدل گوشی قیمت ( تومان )
HTC 10 evo ۱,۵۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC 10 evo
HTC U Ultra ۱,۹۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC U Ultra
HTC U Play ۱,۲۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC U Play
HTC U11 ۳,۱۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC U11
HTC Desire 10 Lifestyle ۸۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 10 Lifestyle
HTC Desire 10 Pro ۱,۰۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 10 Pro
HTC 10 ۱,۴۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC 10
HTC 10 Lifestyle ۹۲۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC 10 Lifestyle
HTC One S9 ۷۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC One S9
HTC One X9 ۸۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC One X9
HTC One X10 به زودی نمودار تغییر قیمت HTC One X10
HTC One ME ۹۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC One ME
HTC One A9 – 16 ۱,۰۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC One A9 - 16
HTC One A9 – 32 ۱,۲۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC One A9 - 32
HTC One M9s ۹۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC One M9s
HTC One M9 نمودار تغییر قیمت HTC One M9
HTC One +M9 – 16 ۱,۳۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC One +M9 - 16
HTC One +M9 – 32 ۱,۴۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC One +M9 - 32
HTC One M9+ Supreme Camera ۱,۵۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC One M9+ Supreme Camera
+HTC One E9 ۱,۰۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت +HTC One E9
HTC One E9S Dual Sim ۶۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC One E9S Dual Sim
HTC Butterfly 3 نمودار تغییر قیمت HTC Butterfly 3
HTC Desire 530 ۵۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 530
HTC Desire 626G+ ۵۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 626G+
HTC Desire 628 ۴۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 628
HTC Desire 630 ۵۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 630
HTC Desire 650 ۶۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 650
HTC Desire 728 dual sim ۶۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 728 dual sim
HTC Desire 820G Plus Dual SIM ۷۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت  HTC Desire 820G Plus Dual SIM
HTC Desire 820s Dual SIM ۶۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 820s Dual SIM
HTC Desire 825 ۶۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 825
HTC Desire 828 Dual Sim ۶۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 828 Dual Sim
HTC Desire 830 ۷۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 830

Sony – سونی

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Sony Xperia L1 ۶۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia L1
Sony Xperia XZ ۱,۷۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia XZ
Sony Xperia XZ Premium ۲,۳۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia XZ Premium
Sony Xperia XZs به زودی نمودار تغییر قیمت Sony Xperia XZs
Sony Xperia E5 ۵۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia E5
Sony Xperia X ۱,۰۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia X
Sony Xperia X Compact ۱,۴۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia X Compact
Sony Xperia XA ۶۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia XA
Sony Xperia XA Dual ۷۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia XA Dual
Sony Xperia XA1 ۹۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia XA1
Sony Xperia XA1 Ultra ۱,۲۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia XA1 Ultra
Sony Xperia XA Ultra ۱,۰۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia XA Ultra
Sony Xperia X Performance ۲,۹۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia X Performance
Sony Xperia Z5 ۱,۲۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia Z5
Sony Xperia Z5 Compact ۱,۲۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia Z5 Compact
Sony Xperia Z5 Premium ۱,۵۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia Z5 Premium
Sony Xperia Z5 Dual ۱,۳۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia Z5 Dual
Sony Xperia Z5 Premium Dual ۱,۵۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia Z5 Premium Dual
Sony Xperia Z4 – Z3 Plus ۱,۰۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia Z4 - Z3 Plus
Sony Xperia M4 Aqua ۶۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia M4 Aqua
Sony Xperia M5 ۸۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia M5
Sony Xperia M5 Dual ۸۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia M5 Dual
Sony Xperia C4 ۶۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia C4
Sony Xperia C4 Dual ۶۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia C4 Dual
Sony Xperia C5 Ultra ۹۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia C5 Ultra
Sony Xperia C5 Ultra Dual ۹۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia C5 Ultra Dual

LG – ال جی

مدل گوشی قیمت ( تومان )
LG V30 به زودی نمودار تغییر قیمت LG V30
LG Q6 به زودی نمودار تغییر قیمت LG Q6
LG Q8 به زودی نمودار تغییر قیمت LG Q8
LG Stylus 2 ۶۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG Stylus 2
LG Stylus 3 ۷۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG Stylus 3
LG X cam ۸۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG X cam
LG X screen ۶۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG X screen
LG X style به زودی نمودار تغییر قیمت LG X style
LG X power ۶۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG X power
LG X power 2 ۶۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG X power 2
LG X mach به زودی نمودار تغییر قیمت LG X mach
LG X max به زودی نمودار تغییر قیمت LG X max
LG X Skin به زودی نمودار تغییر قیمت LG X Skin
LG X5 به زودی نمودار تغییر قیمت LG X5
LG K3 به زودی نمودار تغییر قیمت LG K3
LG K4 ۳۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG K4
LG K4 2017 به زودی نمودار تغییر قیمت LG K4 2017
LG K5 به زودی نمودار تغییر قیمت LG K5
LG K7 ۳۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG K7
LG K8 ۴۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG K8
LG K8 2017 ۵۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG K8 2017
LG K10 ۵۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG K10
LG K10 2017 ۶۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG K10 2017
LG V10 ۱,۴۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG V10
LG V20 ۱,۶۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG V20
LG G6 ۱,۸۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG G6
LG G6 Full Package ۱,۹۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG G6 Full Package
LG G5 ۱,۶۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG G5
LG G5 Full Package ۱,۷۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت  LG G5 Full Package
LG G5 SE ۱,۲۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG G5 SE
LG G4 – سرامیک ۱,۰۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG G4 - سرامیک
LG G4 – پشت چرم ۱,۰۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG G4 - پشت چرم
LG Nexus 5X – 16 ۸۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG Nexus 5X - 16
LG Nexus 5X – 32 ۱,۰۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG Nexus 5X - 32

Motorola – موتورولا

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Motorola Moto G4 Play به زودی نمودار تغییر قیمت Motorola Moto G4 Play
Motorola Moto M ۱,۰۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Motorola Moto M
Motorola Moto Z ۲,۱۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Motorola Moto Z
Moto E 3rd gen به زودی نمودار تغییر قیمت Moto E 3rd gen
Motorola Moto Z Play ۱,۸۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Motorola Moto Z Play
Motorola Moto Z Force به زودی نمودار تغییر قیمت Motorola Moto Z Force
Motorola Moto X Force ۱,۵۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت  Motorola Moto X Force
Motorola Moto X Play ۱,۱۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Motorola Moto X Play
Motorola Moto X Play Dual SIM ۱,۳۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Motorola Moto X Play Dual SIM
Motorola Moto G 2013 ۴۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Motorola Moto G 2013
Motorola Moto G Dual Sim 2014 ۶۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Motorola Moto G Dual Sim 2014
Motorola Moto G 2014 ۸۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Motorola Moto G 2014
Motorola Moto G 4G 2015 ۶۶۰,۰۰۰