قیمت روز ( گوشی موبایل )

آخرین قیمت گوشی موبایل – تاریخ به روز رسانی امروز یکشنبه ۳ اردیبهشت ۹۶

سامسونگ

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Samsung Galaxy J Max به زودی نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J Max
Samsung Galaxy C5 – 32 ۹۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy C5 - 32
Samsung Galaxy C5 – 64 ۱,۰۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy C5 - 64
Samsung Galaxy C7 – 32 ۱,۱۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy C7 - 32
Samsung Galaxy C7 – 64 ۱,۲۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy C7 - 64
Samsung Galaxy C9 Pro ۱,۵۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy C9 Pro
Samsung Galaxy On5 Pro به زودی نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy On5 Pro
Samsung Galaxy On5 – 8 ۵۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy On5 - 8
Samsung Galaxy On7 Pro به زودی نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy On7 Pro
Samsung Galaxy On7 – 8 ۶۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy On7 - 8
Samsung Galaxy On7 – 16 ۶۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy On7 - 16
Samsung Galaxy On7 2016 ۸۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy On7 2016
Samsung Galaxy On8 به زودی نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy On8
Samsung Metro B313E Dual SIM ۹۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Metro B313E Dual SIM
Samsung Gear S – R750 ۱,۱۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Gear S - R750
Samsung Smartwatch Gear Fit ۶۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Smartwatch Gear Fit
Samsung Galaxy Nexus ۸۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Nexus
Samsung Galaxy J1 Ace ۳۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J1 Ace
Samsung Galaxy J1 – 2016 / J105 ۴۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J1 - 2016 / J105
Samsung Galaxy J1 – 2016 / J120 ۴۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J1 - 2016 / J120
Samsung Galaxy J2 / 3G ۴۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J2 / 3G
Samsung Galaxy J2 / 4G ۴۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J2 / 4G
Samsung Galaxy J2 2016 ۵۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J2 2016
Samsung Galaxy J2 Prime ۴۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J2 Prime
Samsung Galaxy J3 ۵۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J3
Samsung Galaxy J3 Pro ۴۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J3 Pro
Samsung Galaxy J5 / 3G ۶۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J5 / 3G
Samsung Galaxy J5 / 4G ۶۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J5 / 4G
Samsung Galaxy J5 2016 ۶۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J5 2016
Samsung Galaxy J5 Prime ۶۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J5 Prime
Samsung Galaxy J7 / 3G ۷۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J7 / 3G
Samsung Galaxy J7 / 4G ۸۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J7 / 4G
Samsung Galaxy J7 2016 ۷۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J7 2016
Samsung Galaxy J7 Prime ۸۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy J7 Prime
Samsung Galaxy E5 – E500H/DS ۶۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy E5 - E500H/DS
Samsung Galaxy E7 – E700H/DS ۸۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy E7 - E700H/DS
Samsung Galaxy A3 2017 ۹۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy A3 2017
Samsung Galaxy A3 – A310H/DS / 2016 ۷۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy A3 - A310H/DS / 2016
Samsung Galaxy A5 2017 ۱,۴۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy A5 2017
Samsung Galaxy A5 – A510H/DS / 2016 ۱,۰۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy A5 - A510H/DS / 2016
Samsung Galaxy A7 2017 ۱,۵۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy A7 2017
Samsung Galaxy A7 SM-A710H – 4G / 2016 ۱,۲۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy A7 SM-A710H - 4G / 2016
Samsung Galaxy A8 – A800F ۱,۲۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy A8 - A800F
Samsung Galaxy A8 – A800F Dual SIM ۱,۰۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy A8 - A800F Dual SIM
Samsung Galaxy A8 2016 ۱,۳۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy A8 2016
Samsung Galaxy A9 – 2016 ۱,۲۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy A9 - 2016
Samsung Galaxy A9 Pro 2016 ۱,۲۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy A9 Pro 2016
Samsung Galaxy S7 – G930F 32 ۱,۸۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy S7 - G930F 32
Samsung Galaxy S7 – G930FD 32 Dual SIM ۱,۸۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy S7 - G930FD 32 Dual SIM
Samsung Galaxy S7 Edge – G935F 32 ۱,۹۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy S7 Edge - G935F 32
Samsung Galaxy S7 Edge – G935FD 32 Dual SIM ۲,۰۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy S7 Edge - G935FD 32 Dual SIM
Samsung Galaxy S7 Edge – G935FD 128 Dual SIM ۲,۳۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy S7 Edge - G935FD 128 Dual SIM
Samsung Galaxy S8 ۴,۳۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8 Plus ۵,۴۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy S8 Plus
Samsung Galaxy Grand Prime Plus ۴۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Grand Prime Plus
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G531H Duos ۴۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Grand Prime SM-G531H Duos
Samsung Galaxy Grand Neo – 9060 ۴۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Samsung Galaxy Grand Neo - 9060

Apple – اپل

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Apple iPhone SE – 16 نمودار تغییر قیمت Apple iPhone SE - 16
Apple iPhone SE – 32 ۱,۷۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Apple iPhone SE - 32
Apple iPhone SE – 64 ۲,۰۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Apple iPhone SE - 64
Apple iPhone SE – 128 ۲,۱۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Apple iPhone SE - 128
Apple iPhone 7 . 32 ۲,۶۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Apple iPhone 7 . 32
Apple iPhone 7 . 128 ۳,۰۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Apple iPhone 7 . 128
Apple iPhone 7 . 256 ۳,۳۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Apple iPhone 7 . 256
Apple iPhone 7 Plus . 32 ۳,۰۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Apple iPhone 7 Plus . 32
Apple iPhone 7 Plus . 128 ۳,۴۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Apple iPhone 7 Plus . 128
Apple iPhone 7 Plus . 256 ۳,۵۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Apple iPhone 7 Plus . 256

Huawei – هواوی

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Huawei Honor Note 8 به زودی نمودار تغییر قیمت Huawei Honor Note 8
Huawei nova ۹۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei nova
Huawei nova plus ۱,۰۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei nova plus
Huawei G9 Plus ۱,۲۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei G9 Plus
Huawei Honor V8 ۱,۴۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Honor V8
Huawei Enjoy 5 به زودی نمودار تغییر قیمت Huawei Enjoy 5
Huawei Honor 5A ۵۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 5A
Huawei Enjoy 5S ۵۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Enjoy 5S
Huawei Honor 5c ۶۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 5c
Huawei Y6 – 3G ۴۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Y6 - 3G
Huawei Y6 – 4G ۴۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Y6 - 4G
Huawei Y6 Pro ۴۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Y6 Pro
Huawei Y6 II ۵۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Y6 II
Huawei Nexus 6P ۱,۸۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Nexus 6P
Huawei Y3 II ۳۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Y3 II
HUAWEI Y5 – Y560 ۲۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HUAWEI Y5 - Y560
Huawei Y5 II ۳۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Y5 II
Huawei Y625 ۳۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Y625
Huawei Mate S – Dual SIM / 64GB ۱,۲۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Mate S - Dual SIM / 64GB
Huawei Mate 8 – 32 ۱,۳۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Mate 8 - 32
Huawei Mate 8 – 64 ۱,۵۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Mate 8 - 64
Huawei Mate 9 ۱,۹۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Mate 9
Huawei Mate 9 Pro ۳,۰۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Mate 9 Pro
Huawei Mate 9 Porsche Design ۵,۹۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Mate 9 Porsche Design
Huawei P8 – 16 GB ۸۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei P8 - 16 GB
Huawei P8 – 64 GB ۱,۰۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei P8 - 64 GB
Huawei P8 Max ۱,۳۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei P8 Max
Huawei P8 Lite ۵۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei P8 Lite
Huawei P8 Lite 2017 ۸۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei P8 Lite 2017
Huawei P9 ۱,۳۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei P9
Huawei P9 Lite ۷۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei P9 Lite
Huawei P9 Plus ۱,۷۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei P9 Plus
Huawei P10 ۲,۱۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei P10
Huawei P10 Lite به زودی نمودار تغییر قیمت Huawei P10 Lite
Huawei P10 Plus ۲,۴۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei P10 Plus
Huawei G7 Plus به زودی نمودار تغییر قیمت Huawei G7 Plus
Huawei G8 Dual SIM ۸۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei G8 Dual SIM
Huawei Honor 6x 2016 ۸۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 6x 2016
Huawei Honor 7 ۱,۰۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 7
Huawei Honor 7i ۸۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 7i
Huawei Honor 8 ۱,۲۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 8
Huawei Honor 8 Pro به زودی نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 8 Pro
Huawei Honor 4C ۵۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 4C
Huawei Honor 5X – 16 ۶۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 5X - 16
Huawei Honor 5X – 32 ۷۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 5X - 32
Huawei Honor Magic به زودی نمودار تغییر قیمت Huawei Honor Magic
Huawei Honor 4a به زودی نمودار تغییر قیمت Huawei Honor 4a
Huawei Ascend GX1 به زودی نمودار تغییر قیمت Huawei Ascend GX1

HTC – اچ تی سی

مدل گوشی قیمت ( تومان )
HTC 10 evo به زودی نمودار تغییر قیمت HTC 10 evo
HTC U Ultra ۳,۵۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC U Ultra
HTC U Play ۱,۶۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC U Play
HTC Desire 10 Lifestyle ۱,۰۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 10 Lifestyle
HTC Desire 10 Pro ۱,۳۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 10 Pro
HTC 10 ۱,۷۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC 10
HTC 10 Lifestyle ۱,۳۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC 10 Lifestyle
HTC One S9 ۸۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC One S9
HTC One X9 ۱,۰۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC One X9
HTC One ME ۹۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC One ME
HTC One A9 – 16 ۱,۲۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC One A9 - 16
HTC One A9 – 32 ۱,۴۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC One A9 - 32
HTC One M9s ۹۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC One M9s
HTC One M9 نمودار تغییر قیمت HTC One M9
HTC One +M9 – 16 ۱,۳۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC One +M9 - 16
HTC One +M9 – 32 ۱,۴۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC One +M9 - 32
HTC One M9+ Supreme Camera ۱,۵۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC One M9+ Supreme Camera
+HTC One E9 ۱,۰۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت +HTC One E9
HTC One E9S Dual Sim نمودار تغییر قیمت HTC One E9S Dual Sim
HTC Butterfly 3 نمودار تغییر قیمت HTC Butterfly 3
HTC Desire 530 ۵۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 530
HTC Desire 626G+ ۵۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 626G+
HTC Desire 628 ۶۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 628
HTC Desire 630 ۶۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 630
HTC Desire 650 ۶۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 650
HTC Desire 728 dual sim ۶۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 728 dual sim
HTC Desire 820G Plus Dual SIM ۷۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 820G Plus Dual SIM
HTC Desire 820s Dual SIM ۶۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 820s Dual SIM
HTC Desire 825 ۸۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 825
HTC Desire 828 Dual Sim ۶۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 828 Dual Sim
HTC Desire 830 ۷۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت HTC Desire 830

Sony – سونی

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Sony Xperia XZ ۱,۹۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia XZ
Sony Xperia E5 ۵۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia E5
Sony Xperia X ۱,۲۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia X
Sony Xperia X Compact ۱,۴۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia X Compact
Sony Xperia XA ۸۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia XA
Sony Xperia XA Dual ۷۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia XA Dual
Sony Xperia XA Ultra ۱,۱۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia XA Ultra
Sony Xperia X Performance ۲,۹۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia X Performance
Sony Xperia Z5 ۱,۳۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia Z5
Sony Xperia Z5 Compact ۱,۲۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia Z5 Compact
Sony Xperia Z5 Premium ۱,۶۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia Z5 Premium
Sony Xperia Z5 Dual ۱,۳۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia Z5 Dual
Sony Xperia Z5 Premium Dual ۱,۵۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia Z5 Premium Dual
Sony Xperia Z4 ۱,۱۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia Z4
Sony Xperia M4 Aqua ۶۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia M4 Aqua
Sony Xperia M5 ۸۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia M5
Sony Xperia M5 Dual ۸۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia M5 Dual
Sony Xperia C4 ۶۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia C4
Sony Xperia C4 Dual ۶۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia C4 Dual
Sony Xperia C5 Ultra ۹۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia C5 Ultra
Sony Xperia C5 Ultra Dual ۹۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Sony Xperia C5 Ultra Dual

LG – ال جی

مدل گوشی قیمت ( تومان )
LG Stylus 2 ۷۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG Stylus 2
LG X cam ۸۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG X cam
LG X screen ۶۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG X screen
LG X style به زودی نمودار تغییر قیمت LG X style
LG X power ۶۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG X power
LG X mach به زودی نمودار تغییر قیمت LG X mach
LG X max به زودی نمودار تغییر قیمت LG X max
LG X Skin به زودی نمودار تغییر قیمت LG X Skin
LG X5 به زودی نمودار تغییر قیمت LG X5
LG K3 به زودی نمودار تغییر قیمت LG K3
LG K4 ۳۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG K4
LG K5 به زودی نمودار تغییر قیمت LG K5
LG K7 ۳۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG K7
LG K8 ۴۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG K8
LG K10 ۵۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG K10
LG K10 2017 ۶۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG K10 2017
LG V10 ۱,۴۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG V10
LG V20 ۲,۰۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG V20
LG G6 ۳,۰۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG G6
LG G5 ۱,۶۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG G5
LG G5 Full Package ۱,۷۳۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG G5 Full Package
LG G5 SE ۱,۴۷۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG G5 SE
LG G4 – سرامیک ۱,۲۲۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG G4 - سرامیک
LG G4 – پشت چرم ۱,۲۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG G4 - پشت چرم
LG Nexus 5X – 16 ۸۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG Nexus 5X - 16
LG Nexus 5X – 32 ۱,۰۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت LG Nexus 5X - 32

Motorola – موتورولا

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Motorola Moto G4 Play به زودی نمودار تغییر قیمت Motorola Moto G4 Play
Motorola Moto M ۱,۲۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Motorola Moto M
Motorola Moto Z ۲,۲۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Motorola Moto Z
Moto E 3rd gen به زودی نمودار تغییر قیمت Moto E 3rd gen
Motorola Moto Z Play ۱,۹۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Motorola Moto Z Play
Motorola Moto Z Force به زودی نمودار تغییر قیمت Motorola Moto Z Force
Motorola Moto X Force ۱,۶۰۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Motorola Moto X Force
Motorola Moto X Play ۱,۱۴۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Motorola Moto X Play
Motorola Moto X Play Dual SIM ۱,۳۵۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Motorola Moto X Play Dual SIM
Motorola Moto G 2013 ۴۸۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Motorola Moto G 2013
Motorola Moto G Dual Sim 2014 ۶۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Motorola Moto G Dual Sim 2014
Motorola Moto G 2014 ۸۹۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Motorola Moto G 2014
Motorola Moto G 4G 2015 ۶۶۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت Motorola Moto G 4G 2015

دیدگاه ها