مجله خبری فانیگما

سقوط عجیب راننده زن به رودخانه / عاقبت استفاده گاز به جای ترمز!