دسته: مطبوعاتRSS
سلفی اوباما در میدان آزادی / عکس
۱۸ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

سلفی اوباما در میدان آزادی / عکس

هفته نامه صدا، وابسته به ارگان رسانه ای حزب کارگزران، در شماره جدید خود که همزمان با آخرین ساعات توافق هسته ای در حال انتشار است، در یک ذوق زدگی کامل، عکس اوباما در حال گرفتن عکس سلفی در میدان آزادی تهران را بر روی جلد خود برده است.