محققان بزرگ‌ترین و درنده‌ترین دایناسور اروپایی را در پرتغال کشف کردند. فانیگما : بر اساس تحقیقات انجام شده روز چهارشنبه در ایالات متحده کشف یک دایناسور درنده و گوشتخوار در پرتغال منتشر شد. این گونه ...