دانشمندان در بررسی ها خود توسط مریخ نورد بر سطح کره‌ی مریخ سنگی عجیب بدست آورده‌اند که همانند یک دایناسور عصر  وارستیک می‌ماند. گفتنی است: در عین حال گروهی از دانشمندان معتقد هستند که این سنگ عجیب و ...