شرکت اپل در جدیدترین فناوری خود نوعی قابلیت برای تصویربرداری و دوربین مخصوص رصد در شب ساخته است. به گزارش فانیگما : گفتنی است: این قابلیت که ۲۱۰ پوند هزینه دارد به کاربر اجازه تصویربرداری حرارتی از ...