شرکت “فوجی” از یک دوربین جدید با قابلیت های تازه رونمایی کرد. به گزارش فانیگما :،شرکت فوجی این روزها از یک دوربین عکاسی رونمایی کرده است.این دوربین عکاسی با قابلیت های جدیدتری می تواند تصاویر بهتری ...