در حالی که تا کنون چندین تصویر از فبلت نوکیا لومیا ۱۵۲۰ دیده ایم و از حضورش در مراسم ۳۰ مهر این شرکت مطمئن هستیم، امروز باز هم تصاویر جدیدی از آن به دست مان رسید که یکی فبلت نوکیا را دست در گردن ...