سابقه آشنایی و رفاقت سیدرضا اکرمی با حسن روحانی به سال‌های پیش از انقلاب باز می‌گردد. او در گفت‌وگویی با هفته‌نامه مثلث، به تبیین مشی سیاسی رئیس‌جمهور پرداخته است. به گزارش فانیگما : به نقل از ...