مهدی ضیایی گزارشگر تلویزیونی فانیگما : مهدی ضیایی گزارشگر تلویزیونی پس از پایان بازی جنجالی سایپا -پرسپولیس ادعای عجیبی مطرح کرد گزارشگر صداوسیما برای سایپا و سرمربی اش ابراز تاسف کرد مهدی ضیایی ...