لیلا رجبی به همراه همسرش پیمان رجبی به قدرت نمایی پرداخته اند!