جزئیات دستگیری فرهاد زاهدی فر مدیر سکه ثامن مدیرعامل متواری شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا به کشور بازگردانده شد اطلاعیه نیروی انتظامی ...