مربی ارزنده ژیمناستیک استان مرکزی به دلیل خطای پزشکی فوت شد.