عکس های و بیوگرافی کریسی تیگن مانکن آمریکایی کریسی تیگن در زمان وقع زلزله در اندونزی بوده و حسابی هم ترسیده است کریسی تیگن و همسرش در اندونزی مدل معروف آمریکایی کریسی تیگن، لحظات ترس آوری که در هنگام ...