نماینده ای که با قدقد کردن مجلس را به هم ریخت!/ تصاویر

نماینده ای که با قدقد کردن مجلس را به هم ریخت!+ عکس
ب

یک عضو پارلمان فرانسه به خاطر قد قد کردن جریمه شده است. این نماینده که عضو حزب مخالف دولت است ، هنگام سخنرانی یکی از نمایندگان زن پارلمان ، با در آوردن صدای مرغ سخنرانی او را مختل کرده بود. حرکتی که در فرانسه به تحقیر زنان تعبیر می شود.

نماینده ای که با قدقد کردن مجلس را به هم ریخت!+ عکس

فانیگما : به نقل از « سارج۲۴ » به نقل از شبکه بی بی سی فارسی، عضو پارلمان فرانسه به خاطر قدقد کردن جریمه شد.

موضوع بحث بازنشستگی است، این نماینده زن در حال سخنرانی است و در همین لحظه از حزب مخالف کسی صدای مرغ درمی آورد.

ورونیک ماسونو، نماینده زن در واکنش به این حرکت با حالتی اعتراضی می گوید: بس است چه کسی این کار را می کند.

سخنران سعی می کند ادامه دهد اما تقریبا غیرممکن است. رئیس پارلمان جلسه را متوقف می کند.

سروصدا کار فیلیپ لوره نماینده حزب راست میانه است. او باید یک چهارم حقوق ماهیانه اش را به عنوان جریمه بپردازد.

نماینده زنی که با او این برخورد شده می گوید: به من زنگ زد تا عذرخواهی کند مسایل را خیلی ساده گرفته.

اما همه به معذرت خواهی اعتقاد ندارند این نماینده می گوید زنده باد مردسالارها.

دیگران عصبانی اند، اورلی فیلیپ وزیر فرهنگ فرانسه می گوید: اسفناک است نشان می دهد که سیاستمداران زن هنوز باید برای بدست آوردن احترام بجنگند.

در اعتراض نمایندگان سبزها و سوسیالیست ها صبح روز بعد با تاخیر به جلسه مجلس آمدند کاری که با استقبال چپ ها مواجه شد اما راست ها به نشانه اعتراض برای لحظاتی پارلمان را ترک کردند.

این بار اول نیست که اتفاقی مشابه در پارلمان فرانسه می افتد پارسال هم یکی از نمایندگان زن بخاطر لباسش از طرف تعدادی از نمایندگان هو شد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.