خانه / نرخ بازار / قیمت گوشی موبایل / قیمت امروز صبح گوشی همراه /5 شهریور

قیمت امروز صبح گوشی همراه /5 شهریور

گوشی موبایل قیمت (تومان) گارانتی
Sony Xperia tipo dual ۳۸۵,۰۰۰ آرین
Sony Xperia tipo dual ۴۵۵,۰۰۰
Sony Xperia TX ۱,۱۶۹,۰۰۰
Sony Xperia TX ۱,۲۲۹,۰۰۰ آرین
Sony Xperia U ۵۲۲,۰۰۰
Sony Xperia V ۱,۰۸۹,۰۰۰ آرین
Sony Xperia V ۹۵۹,۰۰۰
Sony Xperia Z ۱,۵۳۵,۰۰۰
Sony Xperia Z ۱,۶۲۹,۰۰۰ آرین
Sony Xperia Z Ultra ۲,۲۹۹,۰۰۰
Sony Xperia Z Ultra ۲,۳۹۹,۰۰۰ آرین
Sony Xperia J ۵۶۷,۰۰۰
Sony Xperia J ۵۷۹,۰۰۰ آرین
Sony Xperia L ۷۷۵,۰۰۰ آرین
Sony Xperia L ۷۳۹,۰۰۰
Sony Xperia miro ۴۹۹,۰۰۰ آرین
Sony Xperia miro ۴۷۹,۰۰۰
Sony Xperia neo L ۵۶۵,۰۰۰
Sony Xperia P ۷۹۲,۰۰۰
Sony Xperia SL ۱,۰۵۹,۰۰۰ آرین
Sony Xperia SL ۹۶۹,۰۰۰
Sony Xperia SP ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ آرین
Sony Xperia SP ۹۹۲,۰۰۰
Sony Xperia T ۹۲۶,۰۰۰
Sony Xperia T ۹۸۱,۰۰۰ آرین
Sony Xperia tipo ۳۹۵,۰۰۰ آرین
Samsung I۹۳۰۰ Galaxy S III ۱,۳۹۹,۰۰۰
Samsung I۹۳۰۰ Galaxy S III ۱,۲۹۵,۰۰۰ پارس سامتل
Samsung I۹۳۰۰ Galaxy S III ۱,۴۴۹,۰۰۰ پارس سامتل
Samsung I۹۵۰۰ Galaxy S۴ ۱,۹۲۹,۰۰۰
Samsung I۹۵۰۰ Galaxy S۴ ۱,۹۳۵,۰۰۰
Samsung I۹۵۰۰ Galaxy S۴ ۲,۱۷۹,۰۰۰ پارس مايكروتل
Samsung I۹۵۰۰ Galaxy S۴ ۲,۰۰۹,۰۰۰
Samsung I۹۵۰۵ Galaxy S۴ ۱,۸۹۹,۰۰۰
Sony Xperia E dual ۴۴۷,۰۰۰
Sony Xperia E dual ۴۸۵,۰۰۰ آرین
Sony Xperia E dual ۴۸۹,۰۰۰ آرین
Sony Xperia go ۶۴۹,۰۰۰ آرین
Sony Xperia go ۶۹۲,۰۰۰ آرین
Sony Xperia go ۶۳۹,۰۰۰
Sony Xperia ion LTE ۹۶۷,۰۰۰ آرین
Samsung Galaxy Win I۸۵۵۲ ۹۲۹,۰۰۰ همراه سرویس خاورمیانه
Samsung Galaxy Win I۸۵۵۲ ۱,۰۵۵,۰۰۰ پارس مايكروتل
Samsung Galaxy Y Duos S۶۱۰۲ ۳۷۳,۰۰۰ پارس سامتل
Samsung I۸۱۹۰ Galaxy S III mini ۸۰۵,۰۰۰ همراه سرویس خاورمیانه
Samsung I۸۱۹۰ Galaxy S III mini ۸۹۵,۰۰۰ پارس مايكروتل
Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance ۷۸۹,۰۰۰ همراه سرویس خاورمیانه
Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance ۸۱۹,۰۰۰ پارس مايكروتل
Samsung I۹۱۰۵ Galaxy S II Plus ۹۷۵,۰۰۰
Samsung I۹۱۹۰ Galaxy S۴ mini ۱,۲۹۹,۰۰۰ همراه سرویس خاورمیانه
Samsung I۹۱۹۰ Galaxy S۴ mini ۱,۳۷۹,۰۰۰ پارس مايكروتل
Samsung I۹۱۹۰ Galaxy S۴ mini ۱,۳۲۹,۰۰۰ پارس مايكروتل
Samsung I۹۱۹۰ Galaxy S۴ mini ۱,۳۳۹,۰۰۰ پارس مايكروتل
Samsung I۹۱۹۰ Galaxy S۴ mini ۱,۲۶۹,۰۰۰ همراه سرویس خاورمیانه
Samsung Galaxy Note ۸.۰ N۵۱۰۰ ۱,۴۴۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۸.۰ N۵۱۰۰ ۱,۴۵۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Note II N۷۱۰۰ ۱,۵۷۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Note II N۷۱۰۰ ۱,۵۷۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Pocket S۵۳۰۰ ۲۷۹,۰۰۰
Samsung Galaxy S Duos S۷۵۶۲ ۶۳۲,۰۰۰ پارس مايكروتل
Samsung Galaxy S Duos S۷۵۶۲ ۵۵۶,۰۰۰
Samsung Galaxy S۴ zoom ۱,۵۸۵,۰۰۰
Samsung Galaxy S۴ zoom ۱,۵۹۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۲ ۱۰.۱ P۵۱۰۰ ۱,۱۸۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰ ۹۳۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰ ۸۱۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۳ ۸.۰ ۱,۵۱۹,۰۰۰ هماهنگ
Samsung Galaxy W I۸۱۵۰ ۶۳۲,۰۰۰ پارس سامتل
Samsung Galaxy Core I۸۲۶۰ ۷۹۷,۰۰۰ پارس مايكروتل
Samsung Galaxy Grand I۹۰۸۲ ۱,۰۶۵,۰۰۰ پارس سامتل
Samsung Galaxy Grand I۹۰۸۲ ۹۸۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Grand I۹۰۸۲ ۱,۰۶۹,۰۰۰ پارس سامتل
Samsung Galaxy Mega ۵.۸ I۹۱۵۰ ۱,۰۸۹,۰۰۰ همراه سرویس خاورمیانه
Samsung Galaxy Mega ۶.۳ I۹۲۰۰ ۱,۲۹۹,۰۰۰ همراه سرویس خاورمیانه
Samsung Galaxy Mega ۶.۳ I۹۲۰۰ ۱,۳۸۹,۰۰۰ پارس مايكروتل
Samsung Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰ ۱,۶۹۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰ ۱,۴۷۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰ ۱,۶۵۹,۰۰۰
HTC One Dual Sim ۲,۲۷۹,۰۰۰
HTC One SV ۸۴۹,۰۰۰
HTC One X+ ۱,۳۹۸,۰۰۰ آرین
HTC One X+ ۱,۳۳۹,۰۰۰
HTC One XL ۱,۰۸۹,۰۰۰
HTC Rhyme ۶۳۲,۰۰۰
HTC Titan ۵۵۹,۰۰۰
HTC Wildfire S ۴۴۴,۰۰۰ آرین
HTC Windows Phone ۸S ۵۴۸,۰۰۰
HTC Windows Phone ۸S ۵۶۸,۰۰۰
HTC Windows Phone ۸X ۸۱۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Ace ۲ I۸۱۶۰ ۶۹۵,۰۰۰ پارس مايكروتل
Samsung Galaxy Ace S۵۸۳۰ ۵۳۵,۰۰۰ پارس مايكروتل
Samsung Galaxy Ace S۵۸۳۰ ۴۵۹,۰۰۰
Apple iPhone ۵ ۲,۵۳۵,۰۰۰
Apple iPhone ۵ ۲,۱۴۹,۰۰۰
Apple iPhone ۵ ۲,۹۰۵,۰۰۰
Asus PadFone ۲ ۲,۴۶۹,۰۰۰
HTC Amaze ۴G ۷۳۸,۰۰۰
HTC Butterfly ۱,۷۸۹,۰۰۰
HTC Desire C ۴۷۶,۰۰۰ آرین
HTC Desire C ۴۴۴,۰۰۰
HTC Desire SV ۸۵۲,۰۰۰
HTC Desire SV ۹۷۵,۰۰۰ آرین
HTC Desire V ۵۳۴,۰۰۰
HTC Desire VC ۶۶۴,۰۰۰
HTC Explorer ۲۸۴,۰۰۰
HTC One ۱,۹۷۲,۰۰۰
Samsung I۹۱۹۰ Galaxy S۴ mini ۱,۳۰۰,۰۰۰ همراه سرویس خاورمیانه
Samsung I۹۱۹۰ Galaxy S۴ mini ۱,۲۵۵,۰۰۰ همراه سرویس خاورمیانه
Sony Xperia acro S ۱,۰۲۰,۰۰۰
Sony Xperia J ۵۷۵,۰۰۰
Sony Xperia L ۷۵۵,۰۰۰
Sony Xperia neo L ۵۷۰,۰۰۰
Sony Xperia T ۹۳۵,۰۰۰
Sony Xperia TX ۱,۰۸۵,۰۰۰
Sony Xperia U ۵۲۰,۰۰۰ آرین
Sony Xperia Z ۱,۵۳۵,۰۰۰
Apple iPhone ۵ ۲,۲۱۵,۰۰۰
HTC ۸XT ۸۴۵,۰۰۰
HTC ChaCha ۴۴۸,۰۰۰
Samsung I۹۳۰۰ Galaxy S III ۱,۳۲۵,۰۰۰ همراه سرویس خاورمیانه
Samsung I۹۳۰۰ Galaxy S III ۱,۲۸۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Core I۸۲۶۰ ۷۵۵,۰۰۰
Apple iPhone ۴S ۱,۹۵۰,۰۰۰
Apple iPhone ۵ ۲,۳۵۰,۰۰۰
Apple iPhone ۵ ۲,۴۵۰,۰۰۰ مه تل
Apple iPhone ۵ ۳,۱۰۰,۰۰۰
Apple iPhone ۵ ۲,۷۰۰,۰۰۰
Apple iPad ۴ Wi-Fi ۲,۵۵۰,۰۰۰
Apple iPad ۴ Wi-Fi ۱,۷۲۰,۰۰۰
Apple iPad ۴ Wi-Fi ۱,۹۸۰,۰۰۰
Apple iPad ۴ Wi-Fi ۲,۲۲۰,۰۰۰
Apple iPad ۴ Wi-Fi + Cellular ۲,۴۲۰,۰۰۰
Apple iPad ۴ Wi-Fi + Cellular ۲,۱۶۰,۰۰۰
Apple iPad ۴ Wi-Fi + Cellular ۲,۷۰۰,۰۰۰
Apple iPad ۴ Wi-Fi + Cellular ۳,۱۵۰,۰۰۰
Apple iPad mini Wi-Fi ۱,۲۰۰,۰۰۰
Apple iPad mini Wi-Fi ۱,۷۵۰,۰۰۰
Apple iPad mini Wi-Fi ۱,۵۶۰,۰۰۰
Apple iPad mini Wi-Fi ۱,۳۵۰,۰۰۰ مه تل
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular ۱,۹۷۰,۰۰۰
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular ۱,۶۵۰,۰۰۰
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular ۲,۲۵۰,۰۰۰
Apple iPad ۴ Wi-Fi + Cellular ۲,۰۷۰,۰۰۰
Apple iPad ۴ Wi-Fi + Cellular ۲,۲۸۰,۰۰۰
Apple iPad mini Wi-Fi ۱,۴۸۰,۰۰۰
Apple iPad mini Wi-Fi ۱,۱۸۰,۰۰۰
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular ۱,۸۸۰,۰۰۰
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular ۱,۵۶۰,۰۰۰
Apple iPhone ۴S ۱,۸۹۰,۰۰۰
Apple iPhone ۴S ۱,۸۹۰,۰۰۰
Apple iPhone ۵ ۲,۵۴۰,۰۰۰
Apple iPhone ۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
Apple iPhone ۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
Apple iPhone ۵ ۲,۳۹۰,۰۰۰ پرشین سلوکام
Apple iPhone ۵ ۳,۲۰۰,۰۰۰
Apple iPhone ۵ ۲,۵۵۰,۰۰۰
Apple iPhone ۵ ۲,۱۶۵,۰۰۰
HTC Desire X ۷۵۰,۰۰۰
HTC Explorer ۳۲۵,۰۰۰
HTC One ۱,۹۷۰,۰۰۰
HTC One Dual Sim ۲,۲۸۰,۰۰۰
HTC One X+ ۱,۳۵۰,۰۰۰
HTC Rhyme ۶۵۰,۰۰۰
HTC Wildfire S ۴۸۰,۰۰۰ پرشین سلوکام
Samsung I۹۱۹۰ Galaxy S۴ mini ۱,۲۵۰,۰۰۰
Samsung I۹۵۰۵ Galaxy S۴ ۱,۹۰۰,۰۰۰
Sony Xperia Tablet Z LTE ۲,۲۵۰,۰۰۰
HTC Windows Phone ۸S ۵۹۰,۰۰۰
HTC Windows Phone ۸X ۸۸۰,۰۰۰
LG Optimus TrueHD LTE P۹۳۶ ۱,۰۶۰,۰۰۰ مادیران
Motorola MOTOKEY Mini EX۱۰۹ ۲۳۰,۰۰۰ پرشین سلوکام
Motorola XOOM ۲ ۱,۲۰۰,۰۰۰ پرشین سلوکام
Nokia Lumia ۷۲۰ ۹۸۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۸۲۰ ۱,۰۳۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۹۲۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰
Apple iPhone ۵ ۲,۱۶۵,۰۰۰
HTC Amaze ۴G ۷۹۰,۰۰۰
HTC Butterfly ۱,۹۵۰,۰۰۰ پرشین سلوکام
HTC Butterfly ۱,۷۷۰,۰۰۰
HTC ChaCha ۴۹۰,۰۰۰ پرشین سلوکام
HTC Desire ۲۰۰ ۶۹۵,۰۰۰
HTC Desire ۶۰۰ dual sim ۱,۱۹۰,۰۰۰
HTC Desire C ۴۹۰,۰۰۰ پرشین سلوکام
HTC Desire HD ۷۵۰,۰۰۰
HTC Desire SV ۹۲۰,۰۰۰
HTC Desire SV ۹۵۰,۰۰۰ پرشین سلوکام
HTC Desire V ۵۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۲ ۱۰.۱ P۵۱۰۰ ۱,۱۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰ ۸۳۵,۰۰۰
Samsung Galaxy W I۸۱۵۰ ۶۴۰,۰۰۰ پارس سامتل
Samsung Galaxy Y S۵۳۶۰ ۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Young S۶۳۱۰ ۴۱۰,۰۰۰ پارس سامتل
Samsung I۸۱۹۰ Galaxy S III mini ۸۱۰,۰۰۰
Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance ۷۶۰,۰۰۰
Samsung I۹۱۰۵ Galaxy S II Plus ۹۹۵,۰۰۰
Samsung I۹۳۰۰ Galaxy S III ۱,۲۹۰,۰۰۰
Samsung I۹۵۰۰ Galaxy S۴ ۱,۹۱۰,۰۰۰
Samsung Rex ۸۰ S۵۲۲۲ ۲۶۰,۰۰۰
Samsung S۳۸۵۰ Corby II ۲۸۵,۰۰۰
Nokia Asha ۳۰۵ ۲۲۴,۰۰۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیوگرافی

سایت صیغه