زیبا ترین زن کشور امارات! (تصاویر)

عکس های مریم الصفار زیباترین زن امارات
ب

زیبا ترین زن کشور امارات! (تصاویر)

این نخستین زن در میان کشورهای عربی ساحلی خلیج فارس است که به عنوان راهبر قطار مترو، فعالیت می کند. او مجبور است از ساعت هشت شب بخوابد تا اینکه بتواند ساعت سه صبح ، در محل فعالیت خود آغاز کند.

مریم می گوید که فعالیت به عنوان راهبر قطار مترو، وی را در جایگاه تعامل با انسان هایی از ملیت های مختلف قرار داده و همین موضوع، به افزایش توانمندی هایش کمک کرده است.

عکس های متفاوت از  مریم الصفار زیباترین زن امارات

عکس های مریم الصفار زیباترین زن امارات عکس های مریم الصفار زیباترین زن امارات عکس های مریم الصفار زیباترین زن امارات

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.