این زن سه قرن را به چشم خود دیده است + عکس

زنی که سه قرن را دید
ب

مارگارت آن نِوِ اولین زن فَرآ قَرنی! در تاریخ می باشد که توانسته است در سه قرن یعنی قرن ۱۸، ۱۹ و ۲۰ زندگی کند.

زنی که سه قرن را دید

زنی که سه قرن را دید , مارگارت آن نِوِ اولین زن فَرآ قَرنی! در تاریخ می باشد
که توانسته است در سه قرن یعنی قرن ۱۸، ۱۹ و ۲۰ زندگی کند. او در سال ۱۷۹۲ به دنیا آمده و در ۱۹۰۳ از دنیا رفت.
سَده یا قَرن یکای زمان و برابر است با ۱۰۰ سال و ۱۰ دهه و یک‌دهم هزاره.

سال یکم هر سده آغاز آن سده است؛ بنابراین، سدهٔ بیستم از آغازِ سال ۱۹۰۱ تا پایانِ سال ۲۰۰۰ ادامه داشت.

در تاریخ‌نویسی، برای نمونه، سال ۱۶۰۰ را در سدهٔ شانزدهم، و سال ۱۶۰۱ را در سدهٔ هفدهم ذکر می‌کنند.

آغاز سده‌شماری با سالِ ۱ آغاز می‌شود.

زنی که سه قرن را دید

زنی که سه قرن عمر کرد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.