۵ حرکت که شما را جوانتر می کند

ب

در سال ۱۹۵۱ کتابی منتشر شد که بر اساس آن یک جنرال بریتانیایی وارد صومع های شد که راهبان آن به نظر پیر نشده بودند حرکاتی که امروز پایه یوگای ضد پیری است

در سال ۱۹۵۱ کتابی منتشر شد که بر اساس آن  یک ژنرال بریتانیایی وارد صومع هایی شد که راهبان آن به نظر پیر نشده بودند حرکاتی انجام میدادند که امروز پایه یوگای ضد پیری است
مریدان می گویند که این روش یوگا به آنها برای بهبود حافظه  و سطح انرژی ، از دست دادن وزن و معکوس کردن روند پیری کمک کرده است. آنها همچنین گفتند که این روش ها به جلوگیری از پوکی استخوان ، ورم مفاصل ، دستگاه گوارش ، و مشکلات قاعدگی ، علائم یائسگس ، گردن درد و پشت درد. پس شما با جوانتر شدن فاصله چندانی ندارید:

زمانبندی و تعداد حرکات:

  • در هفته اول سه بار در روز انجام شود برای نه هفته بعدی نیز هر هفتهدوبار دیگر اضافه کنید تا کل آن به ۲۱ برسید.

روش انجام:

یوگا , آموزش یوگا , لاغری با یوگا , بهترین حرکات یوگا , تناسب اندام , لاغری آسان , لاغری با ورزش , جوانی , جوان شدن , ضد پیری

  • بازوهای خود را در عرض بدن بکشید و کف دستها رو به پایین باشد. حال پای راست خود را کمی خم کرده و روی انگشتان قرار بگیرید و به بک نفطه در سمت چپ خیره شوید حالا بالا تنه خود را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و یبار گزذیذ نفس عمیق بکشید و سپس حرکت را با پاها و از سنت دیگر را تکرار کنید.

یوگا , آموزش یوگا , لاغری با یوگا , بهترین حرکات یوگا , تناسب اندام , لاغری آسان , لاغری با ورزش , جوانی , جوان شدن , ضد پیری

  • روی زمین دراز بکشید و بازوهای خود را در امتداد بدن روی زمین بکشید و کف دستها زمین را لمس کنند. حتما نفس عمیق کشید ( از راه بینی). سر خود را از زمین بلند کنید و حال دو پای خود را بلند کنید و بصورت عمودی و چسبیده به هم نگاه دارید. ( اگر نمی توانید زانوهای خود را خم کنید)

یوگا , آموزش یوگا , لاغری با یوگا , بهترین حرکات یوگا , تناسب اندام , لاغری آسان , لاغری با ورزش , جوانی , جوان شدن , ضد پیری

  • روی زمین زانو زده و انگشتان پا را به مانند شکل قرار دهید و بالا تنه راست قامت باشد و تنفس عمیق از راه بینی. دستان خود را مانند شکل روی ران خود قرار دهید و نفس بکشید.

یوگا , آموزش یوگا , لاغری با یوگا , بهترین حرکات یوگا , تناسب اندام , لاغری آسان , لاغری با ورزش , جوانی , جوان شدن , ضد پیری

  • روی زمین نشسته و پاهای خود را به عرض لگن باز کنید و دستان مانن شکل و انگشتان رو بهخل باشند. حالا تنه خود را از زمین بلند کنید و حتما نفس عمیق از راه بینی را داشته باشید.

یوگا , آموزش یوگا , لاغری با یوگا , بهترین حرکات یوگا , تناسب اندام , لاغری آسان , لاغری با ورزش , جوانی , جوان شدن , ضد پیری

  • به مانند شکل هشت از بدن خود بسازید و نفس عمیق بکشید.

پس از پایان حرکات فوق ، نشسته و روی بازوهای خود تکیه دهید چشمانتان را ببندید . و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه استراحت کنید

مرجع: تهران۹۸

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.