باغ معلق واقعی + تصاویر

rp_1841450_862.jpg
ب
این باغ که گیاهان آن به طور عمودی رشد می کنند بصورت یک باغ معلق در شهر روزانوی ایتالیا قرار داشته و در آن بیش از ۴۴ هزار گیاه کاشته شده است.ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.