افسر متجاوز لو رفت/فریب دختران نوجوان برای برقراری رابطه نامشروع+ عکس

ب

به نقل از اسو‌ ‌شیتد پرس “کر‌‌یستو‌فر سیما‌ ” ۳۳ ساله با فریفتن دختران جوان و دسترسی به اطلاعات شخصی آنان از طریق جلب اعتماد آنان با برقراری قرار ملاقات در فرصت بدست آمده اهداف پلید و شیطانی خود را در ارتباط با آزار و اذیت جنسی در قبال قربانیان خود اجرا می نمود.

وی در آخرین ارتکاب جرم خود قبل از دستگیری با دو دختر نوجوان ۱۶و ۱۴ ساله به صورت جداگانه با برقراری رابطه نامشروع آنان را مورد تعارض جنسی قرار داده بود.

هویت وی برای پلیس زمانی آشکار شد که یکی از دو قربانی وی (هویت وی گزارش نشد) پس از آگاه شدن از رابطه پنهانی کریستو‌فر با د‌ختری دیگر و گزارش آن به پلیس فاش شد.

وی با پنهان کردن گوشی کر‌یستوفر که حاوی ارسال پیا‌مک های غیر اخلاقی به شماره های ناشناس بود و آن را با نوشتن یک دست خط مبنی بر اتفاقاتی رخ داده برای پلیس بیر‌منگام ارسال نمود.

مامورین ویژ‌‌‌ه پلیس بیر‌منگام در تحقیقات میدانی خود به ارتباط نامشروع‌ این مامور با دختر ۱۶ ساله نیز پی بردند. پس از ‌برگزاری جلسه دادگاه و در حضور خانواده های قربانیان کریستوفر به ۶ سال حبس و برکنار شدن از مقام و درجه خود شد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.