تمام اسکناس های موجود در بازار +تصاویر

ب

درحال حاضر چند اسکناس داریم؟ مشخصات هرکدام چیست و چه نکات امنیتی دارد؟در این گزارش به این سوالات پاسخ می دهیم.

به گزارش فانیگما به نقل از  صبحانه، اسکناس های رایج جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

۱۰۰ ریال

ویژگی­های کاغذ

واترمارک: سری اول تولید لوگوی جمهوری اسلامی ایران، مرحله دوم با تصویر شهید فهمیده و درحال حاضر با پرتره حضرت امام (ره) در سمت چپ و در خمیر کاغذ که در مقابل نور از دو طرف قابل رویت است.

نخ امنیتی: از نوع پلی‌استر با عرض یک میلیمتر با نوشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در درون کاغذ قرار گرفته است که در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ آبی، زرد و قرمز نمایان خواهد شد.

جنس: ۱۰۰% پنبه

ویژگی­های چاپ

نوع چاپ: به صورت افست خشک

شماره سریال: با مرکب قرمز فلورسنت که در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلائی نمایان خواهد شد.

ریزچاپ : عبارت “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” به صورت خطی زیر نمره پائین اسکناس در طول آن به صورت ریزچاپ درج گردیده است که با ذره‌بین قابل رویت است.

تصویر مکمل: درقسمت چپ اسکناس بالای واترمارک چاپ شده که با چاپ قسمت مکمل آن در پشت اسکناس در مقابل نور قابل رویت می‌باشد.

چاپ برجسته: بخش هایی از این اسکناس دارای چاپ برجسته می‌باشد که برجستگی این سطوح در مقایسه با چاپ های دیگر به سادگی به وسیله انگشتان دست قابل لمس است.

مشخصات
رنگ:ارغوانی
ابعاد:۶۷×۱۳۰ میلیمتر
طرح رو:تصویر آیت‌اله مدرس
طرح پشت:مجلس شورای اسلامی

۲۰۰ ریال

ویژگی­های کاغذ

واترمارک: سری اول تولید لوگوی جمهوری اسلامی ایران، مرحله دوم با تصویر شهید فهمیده و درحال حاضر با پرتره حضرت امام (ره) در سمت چپ و در خمیر کاغذ که در مقابل نور از دو طرف قابل رویت است.

نخ امنیتی: از نوع پلی‌استر با عرض یک میلیمتر با نوشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در درون کاغذ قرار گرفته است که در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ آبی، زرد و قرمز نمایان خواهد شد.

جنس: ۱۰۰% پنبه

ویژگی­های چاپ

نوع چاپ: به صورت افست خشک

شماره سریال: با مرکب قرمز فلورسنت که در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلائی نمایان خواهد شد.

تصویر مکمل: در قسمت راست واترمارک چاپ شده به صورت گل که با چاپ قسمت مکمل آن در پشت اسکناس در مقابل نور قابل رویت می‌باشد.

چاپ برجسته: بخش­هائی از این اسکناس دارای چاپ برجسته می‌باشد که برجستگی این سطوح در مقایسه با چاپ­های دیگر به سادگی به وسیله انگشتان دست قابل لمس است.

مشخصات
رنگ:آبی ـ سبز
ابعاد:۶۹×۱۳۶ میلیمتر
طرح رو:مسجد جامع یزد
طرح پشت:جهاد سازندگی

۵۰۰ ریال

ویژگی­های کاغذ

واترمارک: سری اول تولید لوگوی جمهوری اسلامی ایران، مرحله دوم با تصویر شهید فهمیده و در حال حاضر با پرتره حضرت امام (ره) در سمت چپ و در خمیر کاغذ که در مقابل نور از دو طرف قابل رویت است.

نخ امنیتی: از نوع پلی‌استر با عرض یک میلیمتر با نوشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در درون کاغذ قرار گرفته است که در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ آبی، زرد و قرمز نمایان خواهد شد.

جنس: ۱۰۰% پنبه

الیاف نامرئی فلورسنت: استفاده از الیاف نامرئی فلورسنت در خمیره کاغذ به رنگ­های سبز، آبی، قرمز و زرد در رو و پشت اسکناس که مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش قابل رؤیت است.

ویژگی­های چاپ

نوع چاپ: به صورت افست خشک

شماره سریال: با مرکب قرمز فلورسنت که در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلائی نمایان خواهد شد.

تصویر مکمل: در قسمت چپ واترمارک چاپ شده به صورت پرنده و گل که با چاپ مکمل آن در پشت اسکناس در مقابل نور قابل رویت می‌باشد.

چاپ برجسته: بخش­هائی از این اسکناس دارای چاپ برجسته می‌باشد که برجستگی این سطوح در مقایسه با چاپ­های دیگر به سادگی به وسیله انگشتان دست قابل لمس است.

مشخصات
رنگ:خاکستری ـ سبز
ابعاد:۷۱×۱۴۲ میلیمتر
طرح رو:نماز جمعه
طرح پشت:سر در دانشگاه تهران

۱۰۰۰ ریالی

ویژگی­های کاغذ

واترمارک: سری اول تولید لوگوی جمهوری اسلامی ایران، مرحله دوم با تصویر شهید فهمیده و در حال حاضر با پرتره حضرت امام (ره) در سمت چپ و در خمیر کاغذ که در مقابل نور از دو طرف قابل رویت است.

نخ امنیتی: از نوع پلی‌استر با عرض یک میلیمتر با نوشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در درون کاغذ قرار گرفته است که در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ آبی، زرد، و قرمز نمایان خواهد شد.

جنس: ۱۰۰% پنبه

الیاف نامرئی فلورسنت: استفاده از الیاف نامرئی فلورسنت در خمیره کاغذ به رنگ­های سبز، آبی، قرمز، و زرد در رو و پشت اسکناس که مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش قابل رؤیت است.

ویژگی­های چاپ

نوع چاپ: به صورت افست خشک

شماره سریال: با مرکب قرمز فلورسنت که در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلائی نمایان خواهد شد.

تصویر مکمل: درقسمت بالای واترمارک چاپ شده به صورت گل که با چاپ مکمل آن در پشت اسکناس در مقابل نور قابل رؤیت می‌باشد.

چاپ برجسته: بخش­هائی از این اسکناس دارای چاپ برجسته می‌باشد که برجستگی این سطوح در مقایسه با چاپ­های دیگر به سادگی به وسیله انگشتان دست قابل لمس است.

تصویر مخفی: قسمت راست اسکناس در کتیبه قهوه‌ای رنگ بالایی، آرم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در کتیبه قهوه‌ای رنگ پایینی، مبلغ اسمی اسکناس (۱۰۰۰) به طور مخفی چاپ شده است که با متمایل نمودن طرح و تابیدن نور به خطوط، طرح پنهان‌شده ظاهر و تصویر طرح به صورت برجسته نمایان خواهد شد.

مشخصات
رنگ:قهوه­ای ـ سبز ـ زرد
ابعاد:۷۳×۱۴۸ میلیمتر
طرح رو:سری اول مدرسه فیضیه قم و در حال حاضر با تصویر امام خمینی (ره)
طرح پشت:قبهالصخره

۲۰۰۰ ریال

ویژگی­های کاغذ

واترمارک: سری اول تصویر شهید فهمیده و در حال حاضر با پرتره حضرت امام (ره) در سمت چپ و در خمیر کاغذ که در مقابل نور از دو طرف قابل رؤیت است.

نخ امنیتی: از نوع پلی‌استر با عرض یک میلیمتر با نوشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در درون کاغذ قرار گرفته است که در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ آبی، زرد و قرمز نمایان خواهد شد.

جنس: ۱۰۰% پنبه

الیاف نامرئی فلورسنت: استفاده از الیاف نامرئی فلورسنت در خمیره کاغذ به رنگ­های سبز، آبی، قرمز و زرد در رو و پشت اسکناس که مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش قابل رؤیت است.

ویژگی­های چاپ

نوع چاپ: به صورت افست خشک

شماره سریال: با مرکب قرمز فلورسنت که در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلائی نمایان خواهد شد.

ریزچاپ: عبارت “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” در مستطیل‌های کوچک بنفش‌رنگ در قسمت بالای اسکناس به صورت ریزچاپ درج گردیده است که با ذره‌بین قابل رویت است.

تصویر مکمل: در سری اول قسمت راست واترمارک چاپ شده به صورت گل و در حاضر سمت چپ گوشه پائین به صورت ( ۲۰۰۰) که با چاپ مکمل آن در پشت اسکناس در مقابل نور قابل رویت می‌باشد.

چاپ برجسته: بخش­هائی از این اسکناس دارای چاپ برجسته می‌باشد که برجستگی این سطوح در مقایسه با چاپ­های دیگر به سادگی به وسیله انگشتان دست قابل لمس است.

نشانه برجسته برای تشخیص روشن­دلان: سمت چپ گوشه پایین دو نقطه به صورت برجسته برای سهولت شناسایی این اسکناس توسط عزیزان روشن­دل در نظر گرفته شده است.

تصویر مخفی: در قسمت وسط و پایین روی کتبیه قهوه‌ای رنگ مبلغ اسمی اسکناس در سری قدیم به صورت فارسی (۲۰۰۰)  و در سری جدید به صورت لاتین (۲۰۰۰) به طور مخفی چاپ شده است که با متمایل نمودن طرح و تابیدن نور به خطوط، طرح پنهان‌شده ظاهر و تصویر طرح به صورت برجسته نمایان خواهد شد.

مشخصات
رنگ:در سری اول بنفش ـ سبز زیتونی و در حال حاضر پوست پیازی
ابعاد:۷۴×۱۵۱ میلیمتر
طرح رو:سری اول آزادی خرمشهر و در حال حاضر با تصویر امام خمینی (ره)
طرح پشت:خانه کعبه

۵۰۰۰ ریال

ویژگی­های کاغذ

واترمارک: پرتره حضرت امام (ره) در سمت راست و در خمیر کاغذ که در مقابل نور از دو طرف قابل رؤیت است.

نخ امنیتی: از نوع متالایز با عرض ۲/۱ میلیمتر به صورت پنجره‌ای که عبارت ۵۰۰۰ ریال به صورت فارسی و لاتین روی آن نمایان است.

جنس: ۱۰۰% پنبه

الیاف نامرئی فلورسنت: استفاده از الیاف نامرئی فلورسنت در خمیره کاغذ به رنگ­های سبز، آبی، زرد و قرمز در رو و پشت اسکناس که در مقابل تابش اشعه ماوراء ‌بنفش قابل رؤیت است.

ویژگی­های چاپ

نوع چاپ: به صورت افست خشک

شماره سریال: با مرکب قرمز فلورسنت که در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلائی نمایان خواهد شد.

ریزچاپ: عبارت “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” به صورت خطی در وسط اسکناس بالای عبارت پنج هزار ریال به صورت ریزچاپ درج گردیده است که با ذره‌بین قابل رویت است.

تصویر مکمل: پایین اسکناس گوشه سمت راست به صورت گل مورب که با چاپ مکمل آن در پشت اسکناس در مقابل نور قابل رؤیت می­باشد.

چاپ برجسته: بخش­هائی از این اسکناس دارای چاپ برجسته می‌باشد که برجستگی این سطوح در مقایسه با چاپ­های دیگر به سادگی به وسیله انگشتان دست قابل لمس است.

نشانه برجسته برای تشخیص روشن­دلان: سمت چپ گوشه پایین یک خط و دو نقطه در زیر آن به صورت برجسته برای سهولت شناسایی این اسکناس توسط عزیزان روشن­دل در نظر گرفته شده است.

تصویر مخفی: طرح لوگوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قسمت چپ عبارت پنج هزار ریال روی کتیبه زیتونی رنگ به صورت مخفی چاپ شده است که با متمایل نمودن طرح و تابیدن نور به خطوط، طرح پنهان‌شده ظاهر و تصویر طرح به صورت برجسته نمایان خواهد شد.

مشخصات
رنگ:قهوه‌ای ـ سبز زیتونی ـ نارنجی
ابعاد:۷۵×۱۵۴میلیمتر
طرح رو:تصویر امام خمینی (ره)
طرح پشت:سری اول گل و بلبل و در حال حاضر تصویر ماهواره امید

۱۰۰۰۰ ریال

ویژگی­های کاغذ

واترمارک: پرتره حضرت امام (ره) در سمت راست و در خمیر کاغذ که در مقابل نور از دو طرف قابل رؤیت است.

نخ امنیتی: از نوع متالایز با عرض ۲/۱ میلیمتر به صورت پنجره‌ای که عبارت ۱۰۰۰۰ ریال به صورت فارسی و لاتین روی آن نمایان است.

جنس: ۱۰۰% پنبه

الیاف نامرئی فلورسنت: استفاده از الیاف نامرئی فلورسنت در خمیره کاغذ به رنگ­های سبز، آبی، زرد و قرمز در رو و پشت اسکناس که در مقابل تابش اشعه ماوراء‌بنفش قابل رؤیت است.

ویژگی­های چاپ

نوع چاپ: به صورت افست خشک

شماره سریال: با مرکب قرمز فلورسنت که در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلائی نمایان خواهد شد.

ریزچاپ: عبارت “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” به صورت خطی در وسط اسکناس بالای عبارت ده هزار ریال و در پشت اسکناس زیر کوه دماوند به خط لاتین به صورت ریزچاپ نوشته شده است که با ذره‌بین قابل رویت است.

تصویر مکمل: پایین اسکناس گوشه سمت راست به صورت گل مورب که با چاپ مکمل آن در پشت اسکناس در مقابل نور قابل رؤیت می­باشد.

چاپ برجسته: بخش­هائی از این اسکناس دارای چاپ برجسته می‌باشد که برجستگی این سطوح در مقایسه با چاپ­های دیگر به سادگی به وسیله انگشتان دست قابل لمس است.

نشانه برجسته برای تشخیص روشن­دلان: سمت چپ بالای شماره سریال دو خط موازی به صورت برجسته برای سهولت شناسایی این اسکناس توسط عزیزان روشن­دل در نظر گرفته شده است.

تصویر مخفی: طرح لوگوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قسمت چپ عبارت ده هزار ریال روی کتیبه زیتونی رنگ به صورت مخفی چاپ شده است که با متمایل نمودن طرح و تابیدن نور به خطوط، طرح پنهان‌شده ظاهر و تصویر طرح به صورت برجسته نمایان خواهد شد.

مشخصات
رنگ:سبز ـ آبی ـ سبز زیتونی
ابعاد:۷۷×۱۶۰  میلیمتر
طرح رو:تصویر امام خمینی (ره)
طرح پشت:کوه دماوند

۲۰۰۰۰ ریال

ویژگی­های کاغذ

واترمارک: پرتره حضرت امام (ره) در سمت چپ و در خمیر کاغذ که در مقابل نور از دو طرف قابل رویت است.

نخ امنیتی: از نوع متالایز با عرض ۵/۱میلیمتر به صورت پنجره‌ای که لوگوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روی آن نمایان است.

جنس: ۱۰۰% پنبه

الیاف نامرئی فلورسنت: استفاده از الیاف نامرئی فلورسنت در خمیره کاغذ به رنگ­های سبز، آبی، زرد و قرمز در رو و پشت اسکناس که مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش قابل رؤیت است.

ویژگی­های چاپ

نوع چاپ: به صورت افست خشک

شماره سریال: با مرکب قرمز فلورسنت که در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلائی نمایان خواهد شد.

ریزچاپ: روی اسکناس عبارت “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” در حاشیه سمت راست و عبارت “جمهوری اسلامی ایران” در حاشیه سمت چپ تصویر امام خمینی (ره) به صورت مثبت ومنفی گنجانده شده است که با استفاده از ذره‌بین به سادگی قابل رؤیت می‌باشد.

تصویر مکمل: سمت چپ گوشه پائین به صورت ۲۰۰۰۰ که با چاپ مکمل آن در پشت اسکناس در مقابل نور قابل رؤیت می‌باشد.

چاپ برجسته: بخش­هائی از این اسکناس دارای چاپ برجسته می‌باشد که برجستگی این سطوح در مقایسه با چاپ­های دیگر به سادگی به وسیله انگشتان دست قابل لمس است.

نشانه برجسته برای تشخیص روشن­دلان: سمت چپ گوشه پایین سه نقطه به صورت برجسته برای سهولت شناسایی این اسکناس توسط عزیزان روشن­دل در نظر گرفته شده است.

تصویر مخفی: در قسمت وسط روی کتیبه آبی رنگ مبلغ اسمی اسکناس به صورت لاتین (۲۰۰۰۰) به طور مخفی چاپ شده است که با متمایل نمودن طرح و تابیدن نور به خطوط، طرح پنهان‌شده ظاهر و تصویر طرح به صورت برجسته نمایان خواهد شد.

مشخصات
رنگ:آبی
ابعاد:۷۸×۱۶۳ میلیمتر
طرح رو:سری اول طرح جدید تصویر امام خمینی (ره) و در حال حاضر طرح جدید (۲) تصویر امام خمینی (ره)
طرح پشت:سری اول نمای بخشی از بناهای واقع در میدان امام اصفهان و در حال حاضر مسجدالاقصی

۵۰۰۰۰ ریال

ویژگی­های کاغذ

واترمارک: پرتره حضرت امام (ره) در سمت چپ و در خمیر کاغذ به صورت سه بعدی که در مقابل نور از دو طرف قابل رؤیت است.

نخ امنیتی: از نوع هولوگرامی با عرض ۵/۲ میلیمتر به صورت پنجره‌ای که لوگوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ۵۰۰۰۰ روی آن نمایان است.

جنس: ۱۰۰% پنبه

الیاف نامرئی فلورسنت: استفاده از الیاف نامرئی فلورسنت در خمیره کاغذ به رنگ­های سبز، آبی، قرمز و زرد در رو و پشت اسکناس که مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش قابل رؤیت است.

ویژگی­های چاپ

نوع چاپ: به صورت افست خشک

شماره سریال: با مرکب قرمز فلورسنت که در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلائی نمایان خواهد شد.

ریزچاپ: روی اسکناس نوشتار عدد ۵۰۰۰۰ ریال به صورت ریزچاپ در حاشیه پائین و بالای سمت چپ و در پشت اسکناس نوشتار ۵۰۰۰۰  در حاشیه پائین که از سمت راست به چپ از نازک به ضخیم تغییر اندازه نوشتاری داشته و با ابزار بزرگ­نمائی قابل رویت می‌باشد.

تصویر مکمل: در قسمت چپ گوشه پائین به صورت ۵۰۰۰۰ که با چاپ مکمل آن در پشت اسکناس در مقابل نور قابل رویت می‌باشد.

چاپ برجسته: بخش­هائی از این اسکناس دارای چاپ برجسته می‌باشد که برجستگی این سطوح در مقایسه با چاپ­های دیگر به سادگی به وسیله انگشتان دست قابل لمس است.

نشانه برجسته برای تشخیص روشن­دلان: پایین گوشه سمت چپ سه نقطه با هاله به صورت برجسته برای سهولت شناسایی این اسکناس توسط عزیزان روشن­دل در نظر گرفته شده است.

تصویر مخفی: در قسمت راست روی کتیبه سبز رنگ مبلغ اسمی اسکناس به صورت لاتین (۵۰۰۰۰) و متن “FIFTY THOUSAND RIALS”روی کتیبه سبز رنک پایین به طور مخفی چاپ شده است که با متمایل ‌نمودن طرح و تابیدن نور به خطوط، طرح پنهان‌شده ظاهر و تصویر طرح به صورت برجسته نمایان خواهد شد.

مشخصات
رنگ:نارنجی
ابعاد:۷۹×۱۶۶میلیمتر
طرح رو:تصویر امام خمینی (ره)
طرح پشت:نقشه کشور جمهوری اسلامی ایران با ذکر نام خلیج ‌فارس به زبان انگلیسی

۱۰۰۰۰۰ ریال

ویژگی­های کاغذ

واترمارک: پرتره حضرت امام (ره) در سمت چپ و در خمیر کاغذ به صورت سه بعدی که در مقابل نور از دو طرف قابل مشاهده است.

نخ امنیتی پنجره‌ای: از نوع هولوگرام با عرض ۵/۲ میلیمتر شامل آرم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در طول نخ که در مقابل نور با تغییر زاویه بصورت هفت رنگ دیده می‌شود و ۱۰۰۰۰۰ در روی آن قابل مشاهده خواهد بود.

نخ امنیتی پنهان: از جنس پلی استر که عبارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روی آن نقش بسته و تحت تابش اشعه ماورای بنفش با سه رنگ سبز، آبی و قرمز نمایان خواهد شد.

الیاف فلورسنتی نامرئی: در پشت و روی کاغذ وجود دارد که تحت تابش اشعه ماورای بنفش در چهار رنگ زرد، سبز، قرمز و آبی قابل مشاهده خواهد بود.

ویژگی‌های چاپ

نوع چاپ: به صورت افست خشک

نقش: کلیه نقوش اسکناس به صورت خطی و با استفاده از سیستم طراحی امنیتی طراحی شده‌اند که شامل طرح‌های گیلوش و مدالین (طرح هندسی تکراری) و ریزنوشته‌ها می‌باشد.

ریزچاپ: بر روی اسکناس بصورت ریزچاپ برجسته و ریزنوشته و در پشت اسکناس بصورت ریزچاپ برجسته بر روی گنبد آرامگاه سعدی قرار دارد.

تصویر مکمل: عدد ۱۰۰۰۰۰ در قسمت چپ گوشه پایین که با چاپ مکمل آن در پشت اسکناس در مقابل نور قابل مشاهده می‌باشد.

چاپ برجسته: بخش‌هایی از این اسکناس شامل پرتره امام خمینی (ره)، حاشیه و نوشته‌ها واقع بر روی اسکناس و آرامگاه سعدی، حاشیه و نوشته‌ها در پشت اسکناس دارای چاپ برجسته می‌باشند که برجستگی این سطوح در مقایسه با چاپ‌های دیگر به سادگی به وسیله انگشتان دست قابل لمس است.

نشانه برجسته برای تشخیص روشن­دلان: گوشه سمت چپ و پایین، چهار نقطه به صورت برجسته به رنگ قهوه‌ای برای سهولت شناسایی این اسکناس توسط عزیزان روشن­دل در نظر گرفته شده است.

بر اساس گزارش بانکی، تصویر مخفی: مشخصه طرح مخفی در حاشیه پایین اسکناس به صورت برجسته چاپ شده است که با قرار دادن اسکناس در راستای چشم به شکل تقریباً افقی و در مقابل نور، عدد ۱۰۰۰۰۰ نمایان خواهد شد.

مشخصات
رنگ:سبز زیتونی
ابعاد:۷۹×۱۶۶میلیمتر
طرح رو:تصویر امام خمینی (ره)
طرح پشت:آرامگاه سعدی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.