بازیگر نقش الیزابیت در پایتخت کیست ؟ + بیوگرافی و عکس

بازیگر نقش الیزابیت در پایتخت کیست ؟ + بیوگرافی و عکس   نیلوفر رجایی در سال ۷۲ بدنیا امد و اکنون ۲۶ سال دارد ؛ او با اولین سریال تلویزیونی اش (پایتخت۵) توجه بسیاری از مخاطبان را به سوی خود جلب کرد ؛ او در این سریال نقش یک دختر انگلیسی را ایفا می کند اما در اصل ایرانی و اصالتا تهرانی است ! در رشته فیزیک تحصیل کرده و تا مقطع کارشناسی آن را ادامه داده است بنابراین دارای لیسانس فیزیک و اخترفیزیک از دانشکده لندن می باشد تاکنون فعالیت هنری نداشته ولی به دلیل تسلط به زبان انگلیسی و همچنین علاقه بسیاری که به بازیگری دارد در سریال پایتخت ۵ حضور پیدا کرده است و نقش یک دختر داعشی را ایفا می‌کند که انگلیسی بوده و از دست داعش فرار کرده است. او در نقش الیزابت و یک دختر انگلیسی که به داعش پیوسته است و از دست آنها فرار کرده و با خانواده نقی معمولی آشنا می‌شود و در قسمت های بعدی ماجراها و اتفاقات گوناگونی برای آنها به وجود می‌آید که به جذابیت این مجموعه تلویزیونی پرمخاطب افزوده است. تحصیلات خود را در تهران شروع کرد و دوره عالی و دانشگاه خود را در دانشگاه رویال لندن در کشور انگلستان ادامه داد. سیروس مقدم به این خانم بازیگر اعتماد زیادی داشته و او را برای اولین بار در مقابل دوربین خود که بسیار پرطرفدار است بازی داده است. سریالی که در ایام نوروز ۱۳۹۷ در راس ساعت ۲۲ هر شب بر روی آنتن شبکه اول سیما میرود و از محبوبترین مجموعه های تلویزیونی به شمار میرود که مردم بسیار آن را دوست دارند و به گونه استقبال از آن زیاد شد که از فصل اول تا پنجم آن ساخته شد. خانم نیلوفر رجایی فر در حال حاضر مجرد بوده و هنوز ازدواج نکرده است البته هنوز درباره زندگی خصوصی او اطلاعات کامل در دسترس نیست و به تازگی وارد دنیای هنر و شهرت شده است.
ب

بازیگر نقش الیزابیت در پایتخت کیست ؟ + بیوگرافی و عکس

 

نیلوفر رجایی در سال ۷۲ بدنیا امد و اکنون ۲۶ سال دارد ؛ او با اولین سریال تلویزیونی اش (پایتخت۵) توجه بسیاری از مخاطبان را به سوی خود جلب کرد ؛ او در این سریال نقش یک دختر انگلیسی را ایفا می کند اما در اصل ایرانی و اصالتا تهرانی است !

در رشته فیزیک تحصیل کرده و تا مقطع کارشناسی آن را ادامه داده است بنابراین دارای لیسانس فیزیک و اخترفیزیک از دانشکده لندن می باشد تاکنون فعالیت هنری نداشته ولی به دلیل تسلط به زبان انگلیسی و همچنین علاقه بسیاری که به بازیگری دارد در سریال پایتخت ۵ حضور پیدا کرده است و نقش یک دختر داعشی را ایفا می‌کند که انگلیسی بوده و از دست داعش فرار کرده است.

او در نقش الیزابت و یک دختر انگلیسی که به داعش پیوسته است و از دست آنها فرار کرده و با خانواده نقی معمولی آشنا می‌شود و در قسمت های بعدی ماجراها و اتفاقات گوناگونی برای آنها به وجود می‌آید که به جذابیت این مجموعه تلویزیونی پرمخاطب افزوده است.

تحصیلات خود را در تهران شروع کرد و دوره عالی و دانشگاه خود را در دانشگاه رویال لندن در کشور انگلستان ادامه داد. سیروس مقدم به این خانم بازیگر اعتماد زیادی داشته و او را برای اولین بار در مقابل دوربین خود که بسیار پرطرفدار است بازی داده است.

سریالی که در ایام نوروز ۱۳۹۷ در راس ساعت ۲۲ هر شب بر روی آنتن شبکه اول سیما میرود و از محبوبترین مجموعه های تلویزیونی به شمار میرود که مردم بسیار آن را دوست دارند و به گونه استقبال از آن زیاد شد که از فصل اول تا پنجم آن ساخته شد.

خانم نیلوفر رجایی فر در حال حاضر مجرد بوده و هنوز ازدواج نکرده است البته هنوز درباره زندگی خصوصی او اطلاعات کامل در دسترس نیست و به تازگی وارد دنیای هنر و شهرت شده است.

بازیگر نقش الیزابیت در پایتخت کیست ؟ + بیوگرافی و عکس   نیلوفر رجایی در سال ۷۲ بدنیا امد و اکنون ۲۶ سال دارد ؛ او با اولین سریال تلویزیونی اش (پایتخت۵) توجه بسیاری از مخاطبان را به سوی خود جلب کرد ؛ او در این سریال نقش یک دختر انگلیسی را ایفا می کند اما در اصل ایرانی و اصالتا تهرانی است ! در رشته فیزیک تحصیل کرده و تا مقطع کارشناسی آن را ادامه داده است بنابراین دارای لیسانس فیزیک و اخترفیزیک از دانشکده لندن می باشد تاکنون فعالیت هنری نداشته ولی به دلیل تسلط به زبان انگلیسی و همچنین علاقه بسیاری که به بازیگری دارد در سریال پایتخت ۵ حضور پیدا کرده است و نقش یک دختر داعشی را ایفا می‌کند که انگلیسی بوده و از دست داعش فرار کرده است. او در نقش الیزابت و یک دختر انگلیسی که به داعش پیوسته است و از دست آنها فرار کرده و با خانواده نقی معمولی آشنا می‌شود و در قسمت های بعدی ماجراها و اتفاقات گوناگونی برای آنها به وجود می‌آید که به جذابیت این مجموعه تلویزیونی پرمخاطب افزوده است. تحصیلات خود را در تهران شروع کرد و دوره عالی و دانشگاه خود را در دانشگاه رویال لندن در کشور انگلستان ادامه داد. سیروس مقدم به این خانم بازیگر اعتماد زیادی داشته و او را برای اولین بار در مقابل دوربین خود که بسیار پرطرفدار است بازی داده است. سریالی که در ایام نوروز ۱۳۹۷ در راس ساعت ۲۲ هر شب بر روی آنتن شبکه اول سیما میرود و از محبوبترین مجموعه های تلویزیونی به شمار میرود که مردم بسیار آن را دوست دارند و به گونه استقبال از آن زیاد شد که از فصل اول تا پنجم آن ساخته شد. خانم نیلوفر رجایی فر در حال حاضر مجرد بوده و هنوز ازدواج نکرده است البته هنوز درباره زندگی خصوصی او اطلاعات کامل در دسترس نیست و به تازگی وارد دنیای هنر و شهرت شده است.

نیلوفر رجایی بازیگر نقش الیزابت در سریال پایتخت

بازیگر نقش الیزابیت در پایتخت کیست ؟ + بیوگرافی و عکس   نیلوفر رجایی در سال ۷۲ بدنیا امد و اکنون ۲۶ سال دارد ؛ او با اولین سریال تلویزیونی اش (پایتخت۵) توجه بسیاری از مخاطبان را به سوی خود جلب کرد ؛ او در این سریال نقش یک دختر انگلیسی را ایفا می کند اما در اصل ایرانی و اصالتا تهرانی است ! در رشته فیزیک تحصیل کرده و تا مقطع کارشناسی آن را ادامه داده است بنابراین دارای لیسانس فیزیک و اخترفیزیک از دانشکده لندن می باشد تاکنون فعالیت هنری نداشته ولی به دلیل تسلط به زبان انگلیسی و همچنین علاقه بسیاری که به بازیگری دارد در سریال پایتخت ۵ حضور پیدا کرده است و نقش یک دختر داعشی را ایفا می‌کند که انگلیسی بوده و از دست داعش فرار کرده است. او در نقش الیزابت و یک دختر انگلیسی که به داعش پیوسته است و از دست آنها فرار کرده و با خانواده نقی معمولی آشنا می‌شود و در قسمت های بعدی ماجراها و اتفاقات گوناگونی برای آنها به وجود می‌آید که به جذابیت این مجموعه تلویزیونی پرمخاطب افزوده است. تحصیلات خود را در تهران شروع کرد و دوره عالی و دانشگاه خود را در دانشگاه رویال لندن در کشور انگلستان ادامه داد. سیروس مقدم به این خانم بازیگر اعتماد زیادی داشته و او را برای اولین بار در مقابل دوربین خود که بسیار پرطرفدار است بازی داده است. سریالی که در ایام نوروز ۱۳۹۷ در راس ساعت ۲۲ هر شب بر روی آنتن شبکه اول سیما میرود و از محبوبترین مجموعه های تلویزیونی به شمار میرود که مردم بسیار آن را دوست دارند و به گونه استقبال از آن زیاد شد که از فصل اول تا پنجم آن ساخته شد. خانم نیلوفر رجایی فر در حال حاضر مجرد بوده و هنوز ازدواج نکرده است البته هنوز درباره زندگی خصوصی او اطلاعات کامل در دسترس نیست و به تازگی وارد دنیای هنر و شهرت شده است.

 

نیلوفر رجایی بازیگر نقش الیزابت در سریال پایتخت

بازیگر نقش الیزابیت در پایتخت کیست ؟ + بیوگرافی و عکس   نیلوفر رجایی در سال ۷۲ بدنیا امد و اکنون ۲۶ سال دارد ؛ او با اولین سریال تلویزیونی اش (پایتخت۵) توجه بسیاری از مخاطبان را به سوی خود جلب کرد ؛ او در این سریال نقش یک دختر انگلیسی را ایفا می کند اما در اصل ایرانی و اصالتا تهرانی است ! در رشته فیزیک تحصیل کرده و تا مقطع کارشناسی آن را ادامه داده است بنابراین دارای لیسانس فیزیک و اخترفیزیک از دانشکده لندن می باشد تاکنون فعالیت هنری نداشته ولی به دلیل تسلط به زبان انگلیسی و همچنین علاقه بسیاری که به بازیگری دارد در سریال پایتخت ۵ حضور پیدا کرده است و نقش یک دختر داعشی را ایفا می‌کند که انگلیسی بوده و از دست داعش فرار کرده است. او در نقش الیزابت و یک دختر انگلیسی که به داعش پیوسته است و از دست آنها فرار کرده و با خانواده نقی معمولی آشنا می‌شود و در قسمت های بعدی ماجراها و اتفاقات گوناگونی برای آنها به وجود می‌آید که به جذابیت این مجموعه تلویزیونی پرمخاطب افزوده است. تحصیلات خود را در تهران شروع کرد و دوره عالی و دانشگاه خود را در دانشگاه رویال لندن در کشور انگلستان ادامه داد. سیروس مقدم به این خانم بازیگر اعتماد زیادی داشته و او را برای اولین بار در مقابل دوربین خود که بسیار پرطرفدار است بازی داده است. سریالی که در ایام نوروز ۱۳۹۷ در راس ساعت ۲۲ هر شب بر روی آنتن شبکه اول سیما میرود و از محبوبترین مجموعه های تلویزیونی به شمار میرود که مردم بسیار آن را دوست دارند و به گونه استقبال از آن زیاد شد که از فصل اول تا پنجم آن ساخته شد. خانم نیلوفر رجایی فر در حال حاضر مجرد بوده و هنوز ازدواج نکرده است البته هنوز درباره زندگی خصوصی او اطلاعات کامل در دسترس نیست و به تازگی وارد دنیای هنر و شهرت شده است.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.