سیاستمداری که صورتش را با پول خشک کرد!+عکس

rp_79259_424.jpg
ب

rp_79259_424.jpg

این اقدام این سیاستمدار ایرلندی که نامش هنوز فاش نشده باعث شد تا فیلم این اقدام در بسیاری سایت ها بیش از ۲۷۰ هزار بار دیده شود و به نوعی موجب خشم مردم ایرلند از حیف و میل شدن ثروت های این کشور در بین رئوس قدرت را برانگیزد.

مردی ایرلندی که از سیاستمداران نزدیک به بری اور (نماینده مجلس) در ایرلند محسوب می شود ، برای پاک کردن صورت خود از باران از یک اسکناس ۵۰ یورویی به جای دستمال کاغذی استفاده کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، این اقدام این سیاستمدار ایرلندی که نامش هنوز فاش نشده باعث شد تا فیلم این اقدام در بسیاری سایت ها بیش از ۲۷۰ هزار بار دیده شود و به نوعی موجب خشم مردم ایرلند از حیف و میل شدن ثروت های این کشور در بین رئوس قدرت را برانگیزد.

ایرلند هم اکنون یکی از کشورهای تعقیب کننده سیاست اقتصاد ریاضتی در بین کشورهای اروپایی محسوب می شود که همواره سیاستمدارانش اصرار بر صرفه جویی توسط مردم دارند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.