چند ضلعی محدب چیست + عکس

چند ضلعی محدب چیست + عکس
ب

چند ضلعی محدب

چند ضلعی محدب

چند ضلعی محدب چند ضلعی است که در آن از هر دو نقطه مورد نظر یک قطعه خط را به هم متصل می کنیم ، آن خط از چند ضلعی عبور می کند. به عبارت دیگر ، چند ضلعی ای که هیچ یک از زاویه های آن از ۱۸۰ درجه بیشتر نیست.

چند ضلعی های معروف محدب عبارت اند از متوازی الاضلاع ، لوزی ، ذوزنقه و…

چند ضلعی محدب

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.