هر سلول از چند قسمت تشکیل شده است ؟

هر سلول از چند قسمت تشکیل شده است ؟cell-6
ب

آموزش درسی / هر سلول از چند قسمت تشکیل شده است ؟

فصل اول : ساختمان بدن موجودات زنده

۱.   سلول چیست ؟ واحد تشکیل دهنده ی بدن موجودات زنده است . 

۲.   قسمت های تشکیل دهنده ی بیشتر سلول ها را نام ببرید؟                                  

 ۱- پوسته ۲- هسته ۳ –   سیتوپلاسم

۳.   کار پوسته سلول چیست؟

اطراف سلول را می پوشاند و کارش اجازه ی ورود مواد غذایی مورد نیاز به  سلول و خروج مواد دفعی و زاید از سلول است .

۴.  سیتو پلاسم چیست وکار آن چیست ؟ مایع غلیظی  است که اطراف هسته ی سلول را پوشانده و بیشترین حجم سلول را تشکیل می دهد وکار ها یی چون تغذیه تنفس بر عهده ی سیتوپلاسم است .                                                                

۵.    کار هسته ی سلول چیست ؟

مرکز فرماندهی سلول است و تمام فعالیت ها مخصوصا تولید مثل سلول را کنترل می کند .

۶.   شباهت سلول ها چیست ؟                                                                  

 بیشتر سلول ها دارای بخش های پوسته – سیتوپلاسم و هسته هستند .

۷.   تفاوت سلول ها را بنویسید ؟                                                                     

سلول ها از نظر شکل – اندازه – نوع کار و مدت عمر باهم متفاوتند و اندازه ی سلول های گیاهی از سلول ها ی جانوری بزرگ تر است . ونیز درسلول های گیاهی ماده ای به نام سبزینه وجود دارد که عمل غذا سازی را بر عهده دارد و سلول های گیاهی دارای دو دیواره هستند که این دیواره ها به علت سختی موجب شده اند که سلول های گیاهی نسبت به جانوری شکل پذیری کم تر  و سختی بیشتری داشته باشند .

۸.   سلول ها چگونه بزرگ می شوند ؟                                                           

 سلول ها از غذای اطراف خود استفاده می کنند و بزرگ می شوند .

۹.    سلول ها چگونه تعدادشان زیاد می شود ؟

با تقسیم شدن .

۱۰.چگونگی تقسیم سلول ها را توضیح دهید ؟                                           

 وقتی که اجزای داخلی سلول به اندازه ی کافی رشد کردند رشد سلول متوقف می شود و ابتدا هسته ی سلول که مرکز فرماندهی سلول است به دو هسته تبدیل می شود و اطراف هر هسته مقداری سیتوپلاسم قرار می گیرد و پوسته اولیه شروع به فرو رفتگی می کند و اطراف هسته و سیتوپلاسم های جدید را فرا می گیرد و دو سلول جدید به وجود می آید .

۱۱. سرعت تقسیم سلول ها در چه زمانی بسیار و در چه زمانی کم است ؟          

 سرعت تقسیم سلول ها در دوران جنینی بسیار زیاد و با بالا رفتن سن کاهش می یابد

۱۲.  آیا همه ی سلول ها با تقسیم شدن تعدادشان زیاد می شود . توضیح دهید ؟    

خیر – زیرا گلبول های قرمز خون که وظیفه ی تبادل گاز های تنفسی را در بدن بر عهده دارند هسته ندارند و تقسیم نمی شوند . و در مغز قرمز استخوان تولید می شوند .

۱۳.چند نوع سلول جانوری را نام ببرید ونوع فعالیت آن ها را بنویسید ؟

۱-   سلول عصب – کارش انتقال پیام در بدن است و پر کار ترین سلول بدن است .

۲-   سلول پوست – کارش محافظت از بدن است .

۳-   سلول های ماهیچه – کارشان حرکت بدن است .

۴-   سلول های جداره ی روده ی باریک – کارشان جذب مواد غذایی در بدن است که سطح وسیعی دارند .

۵-   سلول های استخوان – کارشان استحکام بدن است .

۶-   سلول گلبول ها ی قرمز – کارشان تبادل گاز ها ی تنفسی در بدن است و این  سلول ها گرد و بسیار کوچکند وهسته ندارند .

۱۴.  سرعت تقسیم سلول ها به چه چیزی بستگی دارد ؟                               

  به تغذیه و سن بستگی دارد .سرعت تقسیم سلول ها در دوران جنینی بسیار زیاد است و با بالا رفتن سن کاهش می یابد .

۱۵. آیا همه ی سلول ها در تمام عمر تقسیم می شوند ؟                                       

 خیر مثلا سلول های عصبی وماهیچه ای فقط در دوران جنینی تقسیم می شوند و پس از آن فقط حجمشان افزایش می یابد .

۱۶. اندازه ی سلول های عصبی و سلول گلبول های قرمز چه فرقی با هم دارند ؟

اندازهی سلول های عصبی یک دهم میلی متر است واندازه ی سلول گلبول های قرمز یک صدم میلی متر است .

۱۷.هر موجود زنده زندگی خود را با چه سلولی آغاز می کند ؟                          

 هر موجود زنده زندگی خود را با یک سلول به نام سلول تخم آغاز می کند .

۱۸. یک سلول پر کار و یک سلول پر حجم و یک سلول دارای سطح زیاد را نام ببرید ؟ سلول های عصبی بسیار پرکارند و سلول های چربی پر حجم هستند و سلول های دیواره ی روده ی باریک  دارای سطح زیاد ی هستند .

۱۹. یک سلول پس از سه بار تقسیم به چند سلول تبدیل میشود؟                                     به هشت سلول تبدیل می شود.              ۸ =  ۲ x  ۲  x  ۲  x  ۱

۲۰. تفاوت های  موجودات زنده و غیر زنده را بنویسید ؟         

۱-   اساسی ترین تفاوت آنان تولید مثل است یعنی موجودت زنده موجودی مثل خود را تولید می کنند .

۲-   تغذیه –   یعنی موجودات زنده به غذا نیاز دارند .

۳-   تنفس –  یعنی همه ی موجودات زنده انرژی غذا ها را به وسیله ی تنفس آزاد می کنند .

۴-   دفع –   یعنی همه ی موجودات زنده مواد اضافی و زاید بدن خود  را با عمل دفع از بدن خارج می کنند .

۵-   حرکت – همه ی موجودات زنده حرکت می کنند و گاهی حرکت آهسته است مانند حرکت برگ گیاهان به سمت نور و گاهی حرکت سریع مانند حرکت  مهره داران .

۶-   پاسخ به تغییرات محیط –  یعنی همه ی موجودات زنده  تغییرات اطراف خود را درک می کنند و به آن پاسخ  می دهند .  مانند خروج مورچه ها از لانه ها هنگام گرم شدن زمین .

۷-   رشد –  همه ی موجودات زنده با رشد کردن اندازه ی خود را افزایش می دهند.        موجودات غیر زنده هیچ کدام از این موارد را ندارند .

۲۱. مهمترین تفاوت گیاهان و جانوران چیست ؟                                        

 گیاهان تولید کنندگان غذا و اکسیژن هستند اما جانوران مصرف کننده هستند .

۲۲. اندازه ی جثه ی جانداران به چه چیزی بستگی دارد ؟

 به تعداد سلول ها.

۲۳.شکل هر سلول به چه چیزی بستگی دارد ؟

به نوع کار سلول .

۲۴.جانداران از نظر تعداد سلول به چند گروه تقسیم می شوند ؟                     

 دو گروه     ۱– جانداران پر سلولی       ۲- جانداران تک سلولی .

۲۵.تفاوت سلول جاندار تک سلولی وسلول جاندار پر سلولی چیست ؟                    

جاندار پر سلولی دارای انواع سلول است که هر گروه از سلول ها کار ویژه ای انجام می دهند .اما جاندار تک سلولی تمام کار ها را تنها یک سلول انجام می دهد

۲۶.هدایت و کنترل اعمال سلول توسط کدام قسمت از سلول انجام می شود ؟        

توسط هسته ی سلول زیرا هسته ی سلول مرکز فرماندهی سلول است .

۲۷. سول ها چقدر عمر می کنند ؟                                                                   

 عمر سلول ها به اندازه ی عمر بدن جاندار نیست . بیشتر  سلول ها از چند ساعت تا چند ماه عمر می کنند . مثلا سلول های خون از ۵ تا ۱۲۰ روز عمر می کنند .

۲۸.سلولی را نام ببرید که سرعت تقسیم آن کم است ؟

 سلول های استخوان .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.