مزایده اسب و قاطر در وزارت راه / عکس

ب

 آریا مقاتلو ،این سند تاریخی را که متعلق به وزارت طرق _ راه و ترابری _  هشتاد سال پیش است برای مجله مهر فرستاده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.