پ

رکورد وزنه برداری جهان دست کیست؟

رکورد وزنه برداری سنگین و سبک وزن دست کیست؟

این لیست شامل همه وزن ها و همچنین حرکات یک و دو ضرب هستند.

مردان

 

رویداد رکورد ورزشکار کشور تاریخ دیدار مکان منبع
۵۵ ک‌گ
یک ضرب ۱۳۵ ک‌گ استاندارد جهانی
دو ضرب ۱۶۶ ک‌گ ام یون-چول   کره شمالی ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند [۳]
مجموع ۲۹۴ ک‌گ ام یون-چول   کره شمالی ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند [۳]
۶۱ ک‌گ
یک ضرب ۱۴۵ ک‌گ لی فابین   چین ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند
دو ضرب ۱۷۴ ک‌گ اکو یولی ایراوان   اندونزی ۳ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق‌آباد، ترکمنستان
مجموع ۳۱۸ ک‌گ لی فابین   چین ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند
۶۷ ک‌گ
یک ضرب ۱۵۵ ک‌گ Huang Minhao   چین ۶ ژوئیه ۲۰۱۹ رویداد آزمایش المپیک   توکیو، ژاپن
دو ضرب ۱۸۸ ک‌گ Pak Jong-ju    کره شمالی ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند
مجموع ۳۳۹ ک‌گ چن لیجون   چین ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ قهرمانی آسیا   نانگبو، چین
۷۳ ک‌گ
یک ضرب ۱۶۹ ک‌گ شی ژیونگ   چین ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان
دو ضرب ۱۹۸ ک‌گ شی ژیونگ   چین ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹ جام جهانی   تیانجین، چین
مجموع ۳۶۳ ک‌گ شی ژیونگ   چین ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان    پاتایا، تایلند
۸۱ ک‌گ
یک ضرب ۱۷۳ ک‌گ لی دایین   چین ۲۱ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان
دو ضرب ۲۰۷ ک‌گ لو شیائوجون   چین ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند
مجموع ۳۷۸ ک‌گ لو شیائوجون   چین ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند
۸۹ ک‌گ
یک ضرب ۱۷۹ ک‌گ استاندارد جهانی
دو ضرب ۲۱۶ ک‌گ استاندارد جهانی
مجموع ۳۸۷ ک‌گ استاندارد جهانی
۹۶ ک‌گ
یک ضرب ۱۸۶ ک‌گ سهراب مرادی   ایران ۷ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق‌آباد، ترکمنستان
دو ضرب ۲۳۱ ک‌گ تیان تائو   چین ۷ ژوئیه ۲۰۱۹ رویداد آزمایش المپیک   توکیو، ژاپن
مجموع ۴۱۶ ک‌گ سهراب مرادی   ایران ۷ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق‌آباد، ترکمنستان
۱۰۲ ک‌گ
یک ضرب ۱۹۱ ک‌گ استاندارد جهانی
دو ضرب ۲۳۱ ک‌گ استاندارد جهانی
مجموع ۴۱۲ ک‌گ استاندارد جهانی
۱۰۹ ک‌گ
یک ضرب ۲۰۰ ک‌گ Yang Zhe   چین ۲۴ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان
دو ضرب ۲۴۱ ک‌گ روسلان نورالدینوف   ازبکستان ۲۴ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان
مجموع ۴۳۵ ک‌گ سیمون مارتیروسیان   ارمنستان ۹ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق‌آباد، ترکمنستان
۱۰۹+ ک‌گ
یک ضرب ۲۲۲ ک‌گ لاشا تالاخادزه   گرجستان ۱۱ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی اروپا   مسکو، روسیه
دو ضرب ۲۶۴ ک‌گ لاشا تالاخادزه   گرجستان ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند  
مجموع ۴۸۵ ک‌گ لاشا تالاخادزه   گرجستان ۱۱ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی اروپا   مسکو، روسیه

زنان

 

رویداد رکورد ورزشکار کشور تاریخ دیدار جایگاه منبع
۴۵ ک‌گ
یک ضرب ۸۵ ک‌گ استاندارد جهانی
دو ضرب ۱۰۸ ک‌گ استاندارد جهانی
مجموع ۱۹۱ ک‌گ استاندارد جهانی
۴۹ ک‌گ
یک ضرب ۹۶ ک‌گ Hou Zhihui   چین ۱۷ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان
دو ضرب ۱۱۹ ک‌گ Saikhom Mirabai Chanu   هند ۱۷ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان
مجموع ۲۱۳ ک‌گ Hou Zhihui   چین ۱۷ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان
۵۵ ک‌گ
یک ضرب ۱۰۲ ک‌گ لی یاجون   چین ۳ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق‌آباد، ترکمنستان
دو ضرب ۱۲۹ ک‌گ Liao Qiuyun   چین ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند
مجموع ۲۲۷ ک‌گ Liao Qiuyun   چین ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند
۵۹ ک‌گ
یک ضرب ۱۱۰ ک‌گ کو سینگ چون   تایوان ۱۹ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان
دو ضرب ۱۴۰ ک‌گ کو سینگ چون   تایوان ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند
مجموع ۲۴۷ ک‌گ کو سینگ چون   تایوان ۱۹ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان
۶۴ ک‌گ
یک ضرب ۱۱۷ ک‌گ دنگ وی   چین ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ جام جهانی   تیانجین، چین  
دو ضرب ۱۴۵ ک‌گ دنگ وی   چین ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند  
مجموع ۲۶۱ ک‌گ دنگ وی   چین ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند  
۷۱ ک‌گ
یک ضرب ۱۱۷ ک‌گ استاندارد جهانی
دو ضرب ۱۵۲ ک‌گ Zhang Wangli   چین ۶ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق‌آباد، ترکمنستان  
مجموع ۲۶۷ ک‌گ Zhang Wangli   چین ۶ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق‌آباد، ترکمنستان [
۷۶ ک‌گ
یک ضرب ۱۲۴ ک‌گ ریم جونگ-سیم   کره شمالی ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند
دو ضرب ۱۵۶ ک‌گ Zhang Wangli   چین ۲۶ فوریه ۲۰۱۹ جام جهانی   فوجو، چین
مجموع ۲۷۸ ک‌گ ریم جونگ-سیم   کره شمالی ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ قهرمانی آسیا   نانگبو، چین
۸۱ ک‌گ
یک ضرب ۱۲۷ ک‌گ استاندارد جهانی
دو ضرب ۱۵۸ ک‌گ استاندارد جهانی
مجموع ۲۸۳ ک‌گ استاندارد جهانی
۸۷ ک‌گ
یک ضرب ۱۳۲ ک‌گ استاندارد جهانی
دو ضرب ۱۶۴ ک‌گ استاندارد جهانی
مجموع ۲۹۴ ک‌گ استاندارد جهانی
۸۷+ ک‌گ
یک ضرب ۱۴۸ ک‌گ Li Wenwen   چین ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان
دو ضرب ۱۸۷ ک‌گ Li Wenwen   چین ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان
مجموع ۳۳۵ ک‌گ Li Wenwen   چین ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید