سریال گودال قسمت 382 / داستان کامل

سریال گودال قسمت 387 / داستان کامل
ب

دانلود سریال گودال قسمت 382 , قسمت 382 سریال گودال , سریال گودال قسمت 382 زیرنویس فارسی دوبله فارسی…

سریال گودال قسمت 382 / داستان کامل

وقتی یاماچ مظلومیت علیچو را می بیند همان شب، ماشین جومالی را می گیرد و با صدای بلند موزیک به سمت خانه ی علیچو می رود و تمام افراد مرد ماهی فروش و خودش را کتک می زند و میز و صندلی هایشان را آتش میزند. وقتی خبر به عمو و وارتلو می رسد، انها خودشان را می رسانند و یاماچ به انها با عصبانیت خیره می شود و بدون حرفی سوار ماشین می شود و می رود.
کولکان شبانه و بدون این که کسی متوجهش بشود به خانه ی جنک می رود و برایش مشروب و غذا می خرد. کولکان در مورد این که یاماچ برگشته صحبت می کند. جنک می گوید: «همینه که به این حال و روز افتادیم. یه آدم بی گناه رو سال ها شکنجه دادیم. » کولکان که حوصله ی این حرف ها را ندارد او را پی چیزی بیرون از خانه می فرستد و بعد فورا لپ تاپی که پشت کمد جاساز کرده را بیرون می آورد و به تایمر آن خیره می شود.
یاماچ پیش افسون می رود و او را بیهوش می بیند و می فهمد که دوباره مصرف داشته و با بغض او را در آغوش می گیرد و از آنجا خارج می کند. بعد هم او را مقابل خانه ی جومالی می برد. ماسال پشت پنجره است و افسون با دیدن ماسال صورتش را پنهان می کند و می گوید: «نمیخوام منو اینجوری ببینه. باید خودمو جمع و جور کنم. » یاماچ قبول می کند و او را به خانه ی سحر و پیش او میبرد.
جومالی و یاماچ در میخانه ی متین هستند. جلاسون با اصرار از مکه هم می خواهد که به آنجا بروند. وقتی انها وارد میخانه می شوند، یاماچ برایشان جا باز می کند. اما بعد رو به مکه می گوید: «آدما نباید خودشونو گم کنن. من دیگه شمارو نمیشناسم. » مکه با خجالت می گوید: «ما عوض نشدیم داداش. گودال گودال قبلی نیست. » یاماچ می گوید: «چون شما عوض شدین گودال دیگه مثل قبل نیست! » مکه می گوید: «من دیگه بزرگ شدم. یه خانواده ای دارم که باید مراقبش باشم. » و بلند می شود و می رود. یاماچ به جلاسون چشم می دوزد. جلاسون می گوید: «داداش من با شمام. اما کاراجا… داداش سلیم اونو به من امانت سپرد. » و بغضش می گیرد و بلند می شود و می رود.
آکین دوباره از خانه پنهانی بیرون می زند و به ان گاراژ می رود و روی ماشینی سخت کار می کند. همزمان او یاد گذشته می کند و در مورد اتفاقاتی که افتاده و اشتباهاتی که داشته با پسر کوچکی که آنجاست صحبت می کند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.