سریال گودال قسمت 384 / داستان کامل

سریال گودال قسمت 387 / داستان کامل
ب

دانلود سریال گودال قسمت 384 , قسمت 384 سریال گودال , سریال گودال قسمت 384 زیرنویس فارسی دوبله فارسی…

سریال گودال قسمت 384 / داستان کامل

داملا شب بدون این که در مورد درخواست بلال چیزی به جومالی بگوید او را راهی می کند و پاکتی که بلال به او داده بود را آتش میزند! جومالی بی خبر سراغ مدد می رود و او را که چند روز است خودش را در خانه حبس کرده بیرون می کشد و بالای پشت بام می روند تا منقل به پا کنند و کباب بخورند و دور هم باشند. اجویت از دور انها را می بیند و به یاد گذشته دلش خیلی تنگ می شود و دوست دارد کنارشان باشد.
وقتی یاماچ به خانه می رسد و پاکت را می بیند آن را برمیدارد و با دیدن ان عکس با عصبانیت زیرلب می گوید: «جنک بوده. جنک بوده. » و همان موقع راه می افتد تا خانه ی او را پیدا کند. بعد از مدتی او به خانه ی جنک می رسد و وقتی جنک در را باز می کند یاماچ به او حمله می کند و مشت محکمی به صورتش میزند. جنک می گوید: «وقتی میخوان یکیو اعدام کنن هم بهش فرصت میدن تا آخرین چیزی که میخواد و انجام بده. » یاماچ به او این اجازه را می دهد و جنک بلند می شود و لیوانی مشروب برمیدارد و می گوید: «به سلامتی این که فراموش کنم و زنده بمونم! » و محتویات داخل آن را روی صورت یاماچ می ریزد و پا به فرار می گذارد. یاماچ دنبالش می دود و جنک که حواسش نیست، وارد خیابان می شود و همان موقع ماشینی به سرعت به او می زند و او را می کشد. یاماچ از دور به او خیره می شود و بعد هم می رود.
بلال سر قراردادش است و نگران به یاماچ زنگ میزند و می پرسد که کی خودشان را می رسانند. یاماچ که از چیزی خبر نداشت، پا روی گاز می گذارد تا بتواند کنار بلال باشد.
وقتی عمو جومالی مکه و مرتضی و جلاسون و اکین را صدا می زند تا بروند و مانع از قرارداد بلال بشوند و به او حمله کنند، یاسمین وارد خانه می شود و به آکین با ترس و لرز می گوید: «آکین نرو. پیش من بمون. » عمو جومالی دلش می سوزد و از اکین می خواهد پیش زنش باشد. وارتلو هم که حسابی از دست یاماچ شاکی است تصمیم می گیرد خودش سردسته این کار باشد.
وقتی وارتلو و بقیه به محل قرارداد بلال می رسند ناگهان کسی از دور که ماسک به صورت دارد، دکمه ای را می زند و مقابل انها بمب هایی منفجر می شود. وارتلو و بقیه فورا از ماشین ها پیاده می شوند و پناه می گیرند اما وارتلو از بقیه می خواهد تا شلیک نکنند چون می داند که این کار، کار یاماچ است. از طرفی بلال با موفقیت جنس هایش را می فروشد و به یاماچ هم زنگ می زند و تشکر می کند. یاماچ که هنوز در راه است جا میخورد و نمیداند چه اتفاقی افتاده.
مرد ماسک به صورت، اکین بوده که با همکاری یاسمین به این ماموریت نرفته بود تا بتواند مانع کار عمو جومالی بشود. او در حالی که لبخند به لب دارد به گاراژ برمی گردد و همراه پسر کوچک استارت ماشین را میزند و وقتی موتور ماشین روشن می شود با خوشحالی به یاد ادریس وقتی سوار ماشینش بود می افتد. او تمام مدت روی ماشین ادریس کار کرده بود تا آن را دوباره راه بیندازد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.