خداداد عزیزی و مهرداد میناوند در سال ۲۰۰۰ ! / عکس

images
ب

عکس قدیمی از خداداد عزیزی و مهرداد میناوند 

اکثر چهره های تیم ۹۸ با هم رفیق هستند و این رفاقت را از قدیم حفظ کرده اند. خداداد عزیزی و مهرداد میناوند هم از همان روزها رابطه بسیار نزدیکی داشتند.

هر دو شوخ بودند و بمب انرژی. این تصویر هم مربوط به اوایل سال ۲۰۰۰ است.

تصویری که بی شک باعث حسرت برای خداداد می شود.

در آن روزها مهرداد بازیکن تیم اشتروم گراتس بود و خداداد عزیزی هم ماههای آخر حضورش در کلن را سپری می‌کرد.

خداداد عزیزی و مهرداد میناوند در سال 2000 ! / عکس

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.