تصویرِ پست اینستاگرام رهبری درباره واکسن

تصویرِ پست اینستاگرام رهبری درباره واکسن

ایسنا، تصویری از پست اینستاگرام سال گذشته رهبر انقلاب درباره واردات واکسن که توسط اینستاگرام حذف شد را منتشر کرد.

«واکسن مطمئن تهیه کنید»

  ایسنا، تصویری از پست اینستاگرام سال گذشته رهبر انقلاب درباره واردات واکسن که توسط اینستاگرام حذف شد را منتشر کرد.  «واکسن مطمئن تهیه کنید»  تصویرِ پست اینستاگرام رهبری درباره واکسن