ترفند عجیب حمل خودروهای گران قیمت برای رفتن به شمال!

ترفند عجیب حمل خودروهای گران قیمت برای رفتن به شمال!

ترفند حمل خودروهای گران قیمت با پلاک تهران به شمال برای عبور از گیت کنترل پلیس فاش شد.