حضور رئیسی در مراسم عزاداری عاشورای حسینی ( عکس )

حضور رئیسی در مراسم عزاداری عاشورای حسینی ( عکس )

تصویری از حضور رئیسی در مراسم عزاداری عاشورا در دانشگاه تهران.