پسر عموی حسن روحانی کیست؟+ عکس

پسر عموی حسن روحانی کیست؟+ عکس

عبدالحسین فریدون متولد سال 1334 مشاور وزیر و مدیرکل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ایران است.

او پسر عموی حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران است. عبدالحسین فریدون دارای دکترای مهندسی مکانیک است و در دولت سید محمد خاتمی ، رئیس دانشگاه سمنان و استاد دانشکده مکانیک بود.

وی در دولت حسن روحانی مشاور وزیر و مدیرکل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری شد.

وی در حال حاضر مشاور علمی و سرپرست دانشجویی در شرق آسیا و استرالیا است و در کوالالامپور مالزی مستقر است.