رشید مظاهری و همسرش مارک + عکس ها

رشید مظاهری و همسرش مارک + عکس ها

رشید مظاهری متولد سال 1368 در گچساران است.

وی در یک خانواده 10 نفری متولد شده است، این چهره 4 خواهر و 4 برادر دارد و خودش فرزند ششم است.

رشید مظاهی در سن 19 سالگی ازدواج کرده است و صاحب دو فرزند به نام های امیرعلی و کسرا می باشد.

رشید مظاهری و همسرش مارک + عکس ها رشید مظاهری و همسرش مارک + عکس ها رشید مظاهری و همسرش مارک + عکس ها رشید مظاهری و همسرش مارک + عکس ها