طالبان : اشرف غنی باید پول مردم را پس دهد

طالبان : اشرف غنی باید پول مردم را پس دهد

سخنگوی طالبان تاکید کرد که رئیس جمهور سابق افغانستان باید پول مردم این کشور را پس دهد زیرا این اموال برای او نیست و او بدون هیچ حقی با آنها فرار کرد.

به نقل از سهیل شاهین ، سخنگوی طالبان در یک کنفرانس مطبوعاتی ، اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان باید پولی را که گرفته بود به مردم این کشور بازگرداند. بازیابی پول هایی که در اختیار دارد در اولویت نیست و در حال حاضر طالبان بر دولت تمرکز کرده اند و اشرف غنی تا تشکیل دولت جدید هرگز تحت تعقیب و بازداشت قرار نمی گیرد.

شاهین افزود: غنی با ترک ناگهانی قدرت هنگامی که طالبان منتظر گذار مسالمت آمیز بودند و نیروهای آنها در پشت دروازه های کابل بودند اشتباه کرد.

سخنگوی طالبان افزود: او ناگهان فرار کرد و همه چیز را نابود کرد و علاوه بر دست اندازی به پول مردم افغانستان ، خلاء امنیتی ایجاد کرد.

پیشتر برخی منابع رسانه ای روسیه به نقل از سخنگوی سفارت در کابل گفته بودند که اشرف غنی هنگام فرار از افغانستان چهار خودرو و یک هلیکوپتر پر از پول را با خود برده است. دیگر جایی برای آنها نبود و مجبور شدند پول را در باند بگذارند.

سخنگوی سفارت روسیه به نقل از شاهدان عینی گفته است که حقیقت هنوز تأیید نشده است.

شاهین در پایان با اشاره به روابط رئیس جمهور سابق افغانستان با امارات متحده عربی ، پس از تسلط طالبان بر افغانستان گفت: “من فکر می کنم اشرف غنی روابط خوبی با ابوظبی دارد”.