ابراز امیدواری پوتین از متمدن شدن طالبان

ابراز امیدواری پوتین از متمدن شدن طالبان

رئیس جمهور روسیه روز جمعه ابراز امیدواری کرد که طالبان در افغانستان “متمدنانه” رفتار کنند تا جامعه بین المللی بتواند روابط دیپلماتیک خود را با کابل حفظ کند.

به گزارش NDTV ، ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه در نشست مجمع اقتصادی شرقی در شهر ولادیوستوک روسیه گفت: “روسیه علاقه ای به فروپاشی افغانستان ندارد.” اگر این اتفاق بیفتد ، دیگر کسی برای صحبت کردن وجود نخواهد داشت.

پوتین گفت: “هرچه زودتر طالبان وارد خانواده افراد متمدن شوند ، برقراری ارتباط و تأثیرگذاری و پرسش راحت تر خواهد بود.”

رهبر کهنه کار روسیه گفت که خروج نیروهای تحت رهبری آمریکا از افغانستان ، که ماه گذشته به پایان رسید ، با “فاجعه” پایان یافت.

وی ادامه داد: آنها 1.5 تریلیون دلار برای کل کمپین هزینه کردند و نتیجه آن چه بود؟ هیچ نتیجه ای نداشت.

پوتین گفت که روسیه می خواهد افغانستان به رهبری طالبان در اسرع وقت به نظم بین المللی بپیوندد تا به تقویت ثبات در منطقه کمک کند.

به گزارش رویترز ، رئیس جمهور روسیه خواستار تلاش های مشترک با هدف مشروعیت بخشیدن به یک نیروی سیاسی در افغانستان شد.

به گزارش خبرگزاری تاس ، پوتین در ادامه گفت که روسیه “مسئولیت بزرگی” در مدیریت دقیق منابع طبیعی دارد.