تخریب مقبره “احمدشاه مسعود” توسط طالبان + عکس

تخریب مقبره “احمدشاه مسعود” توسط طالبان + عکس

به گفته برخی منابع ، طالبان آرامگاه احمدشاه مسعود ، رهبر ملی افغانستان و پدر احمد مسعود ، رهبر جبهه مقاومت ملی در دره پنجشیر را تخریب کردند.

تخریب مقبره "احمدشاه مسعود" توسط طالبان + عکس