قیمت های نجومی خودروهای خارجی در بازار ایران!

قیمت های نجومی خودروهای خارجی در بازار ایران!

با مروری بر قیمت خودروهای بالای یک میلیارد مشخص می‌شود که در هفته گذشته با افزایش قیمت در این بازار مواجه بوده‌ایم. اغلب خودروهای این رده 2 تا 5 درصد افزایش قیمت داشته‌اند و آزرا گرنجور 2400CC با حدود 10درصد افزایش قیمت نزدیک به سیصد میلیون گران شده است.

ذکر این نکته ضروری است که قیمت‌ها از میانگین نرخ آگهی‌های سایت دیوار در این هفته به دست آمده‌اند. / برترنی ها

قیمت های نجومی خودروهای خارجی بازار ایران!