تبلیغ واکسن کرونا برکت با غیر مجاز ها و غیر قابل نمایش‌ های صداوسیما + عکس

تبلیغ واکسن کرونا برکت با غیر مجاز ها و غیر قابل نمایش‌ های صداوسیما + عکس

وقتی بخاطر تبلیغ واکسن برکت، غیرمجاز ها و غیرقابل نمایش‌های صداوسیما ، مجاز و قابل پخش می‌شوند! تصاویر بازیگر ممنوع الکار صدا و سیما در تبلغات تلویزیونی واکسن برکت و همچنین دوز دوم واکسن ژیلا صادقی ژیلا صادقی با انتشار عکسی از تزریق دوز دوم واکسنش خبر داد