مسعود نیلی:از نظر تورم هیچ زمانی را به اندازه‌ی امروز خطرناک نمی‌بینم

IMG_۲۰۲۱۱۰۱۹_۱۶۵۲۱۸
ب

مسعود نیلی اقتصاددان اعتقاد دارد که متوقف کردن روند نگران کننده‌ موجود تورم، امکان پذیر اما در گرو اتخاذ تصمیمات سخت در مقایسه با تصمیمات بد است که برای یک دولت جدید، کاملا محبوببت زداست.

او می‌گوید در دهه ۱۳۹۰ چهار سال تورم بالای ۳۰ درصد داشته‌ایم اما در ۵۲ سال قبل از آن، فقط دو سال تورم بالای ۳۰ درصد داشته‌ایم.

وی همچنین افزود: سرنوشت ۸۵ میلیون نفر در گرو نحوه مدیریت پولی و مالی کشور توسط دولت است.باید راهی پیدا کرد که مانع از وقوع سیل شد،سیلی که می‌تواند همه‌ی وا را از بین ببرد.من هیچ زمانی را به اندازه امروز خطرناک نمی‌بینم.بنابراین ما از نظر تورمی در یک شرایط خاص هستیم و خدای ناکرده اگر این روند در مسیری بیفتد که انتظارات تورمی و واقعیت‌های اقتصاد هردو به تشدید تورم منجر شوند،بااین حجم بالای نقدینگی که در اقتصاد ایران انباشت شده ممکن است در مسیر بسیار خطرناکی قرار گیریم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.