چاپ روزنامه رسمی طالبان بعد از ۲۰سال توقف

index
ب

روزنامه شریعت، رسانه رسمی طالبان پس از ۲۰ سال توقف امروز چاپ شد.

اسپوتنیک: روزنامه شریعت، رسانه رسمی طالبان پس از ۲۰ سال توقف امروز چاپ شد.

تصویر زیر مربوط به چاپ اولین نسخه از این روزنامه پس از دو دهه است.

چاپ روزنامه رسمی طالبان بعد از ۲۰سال توقف

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.