تهران چهارمین شهر گران دنیا در قیمت مسکن

تهران چهارمین شهر گران دنیا در قیمت مسکن

بر اساس پایگاه اینترنتی numbeo که ۴۸۶ شهر بزرگ در کشورهای مختلف را از نظر نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار یا شاخص دسترسی به مسکن رتبه بندی می کند، در نیمه اول سال ۲۰۲۱، در میان ۴۸۶ شهر، دمشق سوریه با شاخص ۹۲.۶ رتبه اول را با کمترین قدرت خرید را برای شهروندانش رقم زده است

پس از دمشق جنگ‌زده، آکرای کشور غنا، با شاخص ۶۸.۳ رتبه دوم، پکن چین با ۴۹.۸ سوم است و شهر تهران با شاخص ۴۸.۴ چهارمین شهر جهان با کمترین قدرت خرید خانوارها را دارد.

فرهیختگان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.