هر کیلو چند گرمه + جواب

هر کیلو چند گرمه + جواب
ب

هر کیلو چند گرمه ؟

کیلوگرم یکای جرم در سیستم SI می‌باشد وهمچنین کیلوگرم ؛یکای اصلی محسوب میشود.

یک کیلوگرم برابر با ۱۰۰۰ گرم می‌باشد .

یک گرم برابر با ۰/۰۰۱ کیلوگرم می‌باشد .

در تبدیل کیلوگرم به گرم‌=عدد را در ۱۰۰۰ضرب میکنیم .

مثال : ۱۰ کیلوگرم معادل ۱۰۰۰۰ گرم می‌باشد ‌.

و در تبدیل گرم به کیلوگرم :عدد را بر ۱۰۰۰تقسیم میکنیم .

نماد کیلوگرم =kg می‌باشد .

نماد گرم=gr می‌باشد .

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.