تصاویر : یک پارکینگ طبقاتی فوق مدرن!

ب

تصاویر : یک پارکینگ طبقاتی فوق مدرن!

پارکینگ طبقاتی و مکانیزه اتواشتات در شهر وولفسبورگ کشور آلمان قرار داشته که سهولت پارک کردن خودرو در این پارکینگ و امنیت بالای آن و همچنین ایده جالب آن برای مکانیزه کردن پارکینگ در جهان شهرت خاصی دارد.

پارکینگ طبقاتی و مکانیزه آلمان + تصویر
پارکینگ طبقاتی و مکانیزه آلمان + تصویر
پارکینگ طبقاتی و مکانیزه آلمان + تصویر
پارکینگ طبقاتی و مکانیزه آلمان + تصویر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.