قارچ بزرگتر از توپ بسکتبال!/ تصاویر

قارچ بزرگتر از توپ بسکتبال! +عکس
ب

 ”اد” و “امی” دلانی، اهل لزلی در میشیگان، در باغچه پشت خانه شان قارچی را بزرگتر از توپ بسکتبال پیدا کردند.

 این قارچ  از نوع کالواتیا گیگانتا بوده و در اروپا و شمال امریکا رشد می کند.

قارچ بزرگتر از توپ بسکتبال! +عکس

البته آنها نه یکی، بلکه چند قارچ بزرگ را پیدا کرده و به جاناتان والتون استاد بیولوژی دردانشگاه میشیگان نشان دادند و وی نیز نوع آن را کالواتیا تشخیص داد.

قارچ بزرگتر از توپ بسکتبال! +عکس

به گفته این استاد، قارچ کالواتیا تا ۱۹ کیلوگرم وزن و ۵ فوت رشد می یابد.

قارچ بزرگتر از توپ بسکتبال! +عکس

خانواده دلانی با دعوت از دوستان، از قارچ های بزرگ صحبت کردند اما کسی باور نکرد تا اینکه موضوع را رسانه ای کرده و روزنامه های محلی به خانه آنها ریختند.

قارچ بزرگتر از توپ بسکتبال! +عکس

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.