چیستان

یک مثقال چند گرم است + فرمول

یک مثقال چند گرم است + فرمول

یک مثقال چند گرم است وزن دارای واحدهای مختلفی از جمله کیلوگرم و گرم ، اونس ، پوند ، تن و .. البته واحدهایی مانند سیر و مثقال در کشور ما وجود دارد که برای مواد ارزشمندی مانند زعفران ، طلا و .. از گرم و کیلوگرم استفاده می شود. …

توضیحات بیشتر »

فراکینگ (fracking) چیست ؟

فراکینگ (fracking) چیست ؟

به عنوان یک فناوری استخراج ، فراکنینگ توانایی استخراج مقادیر زیادی گاز طبیعی را دارد و سپس گاز طبیعی استخراج شده را به مواد اولیه پتروشیمی تبدیل می کند. Fracking یک روش استخراج است که ترکیبی از فن آوری های شکست هیدرولیک و حفاری افقی است. این روش با تزریق …

توضیحات بیشتر »

محلول چیست + انواع محلول

محلول چیست + انواع محلول

محلول چیست در شیمی ، محلول ترکیبی همگن از دو یا چند ماده است. در حل شدن ماده در ماده دیگر ، یک ماده را محلول یا ماده دیگر را حلال می نامند. به عنوان مثال ، آب نبات (محلول) هنگام خوردن در بزاق (حلال) حل می شود. یا مایع …

توضیحات بیشتر »

حجم چیست + فرمول و تعریف حجم

حجم یا ظرفیت مقداری از فضای سه بعدی است که با یک مرز مشخص محدود شده است ، به عنوان مثال فضای اشغال شده توسط یک ماده (جامد ، گاز ، مایع ، پلاسما) یا شکل آن. برای محاسبه اشکال سه بعدی خاص ، روابط خاصی وجود دارد که برای …

توضیحات بیشتر »