آجیل کم نمک بخورید

آجیل کم نمک بخورید

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت بر لزوم مصرف مناسب و اندازه آجیل و آجیل به منظور جلوگیری از چاقی در نوروز تأکید کرد. زهرا عبداللهی ، در آستانه ...