قد آرش رهبر چقدر است + وزن و برنامه تمرینی

قد آرش رهبر چقدر است + وزن و برنامه تمرینی

آرش رهبر یک بدنساز ایرانی مقیم آمریکا است که با شرکت در مسابقات مختلف بدن سازی توانسته جایگاه خوبی داشته باشد. امروزه آرش یکی از بهترین آثار کلاسیک بادی در ...